10 cze 2011

Na białym koniu ratując przed własną propozycją.

Nie ma już w Rauszu rzecznika Tomasza Andryszczyka, ale stosowanie manipulacji przez urzędników Pani Prezydent Gronkiewicz-Waltz ma się nadal całkiem dobrze.

Dzisiejsza informacja PAPu odnośnie opłat za żłobki po konferencji Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz:

Podwyżka opłat za żłobek z możliwymi ulgami, stawka godzinowa za opiekę przedszkolną i dodatkowe punkty za płacenie podatków w Warszawie przy zapisach do tych placówek - to propozycje przedstawione w piątek przez prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz.

Nowe rozwiązania miałyby obowiązywać od 1 września - poinformowała Gronkiewicz-Waltz na konferencji prasowej. Dodała, że Rada Warszawy zajmie się nimi na najbliższym posiedzeniu, 16 czerwca. Aprobaty prezydent nie zyskała propozycja radnych ws. opłat za żłobki, dlatego Ratusz przygotował własną.
Dalej:
(...) W projekcie uchwały ws. żłobków przygotowanym przez radnych koszt miejsca w żłobku określono na 1170 zł. Najmniej zamożni - o dochodzie 700 zł brutto na osobę w rodzinie - mieliby płacić 17 proc. tej kwoty, czyli 200 zł. Kolejne progi to: 380 zł (32 proc.) dla osób z dochodem 701-1450 zł, 600 zł (51 proc.) dla rodzin z dochodem 1451-2100 zł, 860 zł (74 proc.) dla osób o dochodach 2101-2800 zł. Najbardziej zamożni, z dochodem przewyższającym 2800 zł na osobę, mieliby płacić 100 proc.

"Mamy nadzieję, że radni nie zdecydują się na skierowanie tej propozycji do Rady Miasta, gdyż propozycja Ratusza jest bardziej korzystna dla rodziców małych dzieci" - podkreśliła wicerzecznik Urzędu m.st. Warszawy Agnieszka Kłąb.
Źródło: Link do strony.

Przekaz jest prosty: radni chcieli źle, HGW się nie zgadza. I dobra Pani Prezydent, poprzez swoje służby prasowe, apeluje do radnych o przyjęcie jej propozycji. Lepszej i korzystniejszej.

To teraz, kto zgłaszał złą propozycję, do której odnosi się dobra Pani Prezydent.

Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom, protokół z posiedzenia w dniu 12 kwietnia 2011 r:
Pan Bogdan Jaskołd Dyrektor Biura Polityki Społecznej omówił propozycję kolejnego wnoszonego przez Prezydenta m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i u dziennego opiekuna. Dyrektor poinformował, iż przygotowany przez ratusz projekt zakłada zmianę dotychczasowej filozofii pobierania opłat.

Przy koszcie pobytu dziecka w żłobku (1170 zł) proponuje się wprowadzenie systemu określającego poziom dopłat udzielanych przez Miasto do każdego dziecka z uwzględnieniem kryterium dochodowego. Projekt zakłada, iż osoby o najniższych dochodach otrzymywałyby dopłatę w wysokości gwarantującej dzisiejszy poziom opłaty (200 zł), natomiast osoby o dochodzie powyżej 2.800 zł (brutto) na osobę w gospodarstwie domowym nie zostałyby przez Miasto objęte systemem dopłat. (Szczegółowe propozycje kwotowe dyr. Jaskołd przedstawił w rozdanej Radnym tabeli — stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu).

Dyrektor Jaskołd poinformował także, iż projekt przewiduje — i posiada w tym zakresie pozytywną opinię Biura Prawnego — objęcie dopłatami wyłącznie dzieci rodziców (opiekunów), którzy za poprzedni rok odprowadzili podatki w urzędzie skarbowym właściwym dla Miasta st. Warszawy.

Po krótkiej dyskusji Komisja postanowiła — przy braku głosów sprzeciwu — zaakceptować kierunkowo proponowaną przez Prezydenta m.st. Warszawy zasadę kryterium dochodowego oraz powiązanie dopłat z miejscem odprowadzania podatku. Równocześnie Komisja zgłosiła szereg uwag szczegółowych: m.in.: dotyczących zwiększenia proponowanych progów (radna Paulina Piechna), uwzględniania przy obliczaniu dochodu (odliczania) raty kredytów hipotecznych z uwzględnieniem, iż wysokość odliczenia powinna być adekwatna do wskaźników mieszkaniowych (radny Andrzej Golimont), wprowadzenia odpowiednich zasad obliczania dochodu dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (radny Jarosław Szostakowski. Przewodniczący Andrzej Golimont zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia mechanizmu likwidującego „błędne koło”: matka nie może oddać dziecka do żłobka, bo nie pracuje, a nie pracuje, bo nie może oddać dziecka do żłobka”.

Pan Bogdan Jaskołd Dyrektor Biura Polityki Społecznej zobowiązał się do przeanalizowania wszystkich zgłaszanych w dyskusji wniosków i wzięcie ich pod uwagę przy przygotowywaniu ostatecznego projektu. Zaznaczył, iż część kwestii podnoszonych w dyskusji wykracza poza normy uchwały i uregulowana będzie w zarządzeniach Prezydenta m. St. Warszawy będących przepisami wykonawczymi do poszczególnych uchwał. Dyrektor zobowiązał się do przedstawienia Komisji projektów tych zarządzeń, niezwłocznie po zakończeniu ich opracowywania.
Źródło: Link do dokumentu.

Wypuszczamy balon próbny i sprawdzamy czy elektorat przełknie, jak nie przełknie to się projekt zmieni, a swoją pierwszą propozycję przypisze się komuś innemu.

12 komentarzy:

Anonimowy pisze...

To się radni PO muszą dobrze czuć;-)

Anonimowy pisze...

A co tak pogoniło HGW do zmiany frontu? To, że PiS do referendum, w którym głównym pytaniem jest zgoda na prywatyzację SPEC dodał pytanie czy popierasz pozostawienie opłat za żłobki na poziomie 2010 r. Bo wie, że tak drastyczna podwyżka napędza rekwencję na referendum, bez której będzie ono nieważne.

Anonimowy pisze...

PiS nie PiS.
Rodzice śledzący temat dobrze wiedzą kto, co i kiedy proponował.
Dzięki za doskonałe zobrazowanie tej hiPOkryzji

Anonimowy pisze...

>- Po głębszej analizie doszliśmy do wniosku, że młodzi rodzice, którzy bardzo często spłacają kredyty, nie mogą przeznaczać na żłobki tyle, ile proponowali radni - ogłosiła w piątek prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. - Do żłobka wysyłają dzieci ci, których muszą. Inni płacą za opiekunkę. <
HGW zaczęła wojnę propagandową z radnymi z własnej partii???

Anonimowy pisze...

Zawsze to lepiej niż ciągłe walenie w Poprzednika

Anonimowy pisze...

Kibice Polonii wysyłają kępę trawy miastu - akcja z dowcipem

http://niezalezna.pl/12043-kibice-wysylaja-dzialaczom-kepe-trawy

Anonimowy pisze...

Dziwnie dziwne są posunięcia naszych władców... ale jeden wniosek mnie naszedł "w tym kraju lepiej nie mieć dzieci".

Anonimowy pisze...
Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.
Anonimowy pisze...
Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.
Anonimowy pisze...

Można Michale o kontakt do Ciebie ? Dzięki

pretm pisze...

Kontakt mailowy: michalpretm[at]gmail.com

Głos Rodziców pisze...

Podpisujcie PETYCJĘ przeciwko podwyżkom z żłobkach i przedszkolach!

http://www.petycje.pl/petycja/7498/petycja_do_prezydent_warszawy_w_sprawie_podwyzek_oplat_za_zlobki_i_przedszkola.html

Grupa rodziców złożyła 30.06. wniosek do wojewody o unieważnienie uchwały dot. żłobków, taki sam wniosek wpłynie wkrótce odnośnie przedszkoli. Podejmujemy też inne działania prawne.
Dodatkowo chcemy wywrzeć presję opinii publicznej na Prezydent Warszawy poprzez niniejszą petycję. Sięganie do kieszeni rodziców małych dzieci, by załatać dziury w źle zarządzanym budżecie miasta, jest niedopuszczalne! KAŻDY GŁOS SIĘ LICZY – prosimy o poparcie! Nie tylko rodziców. Jeśli uważasz, że polityka prorodzinna jest czymś ważnym i trzeba powiedzieć NIE polityce ANTYrodzinnej - PODPISZ I PRZEŚLIJ DALEJ!
Chcesz dołączyć do naszych działań? Pisz: glosrodzicow@gmail.com

Publikowanie komentarza

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.