28 lut 2011

Urzędnika od przygotowywania odpowiedzi dla dziennikarzy zatrudnimy.

Pomimo zatrudniania co najmniej kilku (kiedyś mówiono nawet, że kilkunastu) osób w Biurze Prasowym, wystarczyła zapowiedź odejścia Tomasza Andryszczyka i Marcina Ochmańskiego, a dzielni urzędnicy Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz już zaczęli poszukiwania kandydatów na "Stanowisko ds. kontaktów z mediami".

Biorąc pod uwagę to jak Tomasz Andryszczyk ustawił sobie lokalne media przez 4 lata, trudno zrozumieć, po co w Biurze Prasowym więcej niż jedna osoba. Tu niepotrzebny jest Tomasz Arabski, niektórzy dziennikarze sami wiedzą jakich pytań nie należy zadawać.

Czym ma się zajmować nowy urzędnik?
 • Przygotowywanie odpowiedzi na pytania dziennikarzy.
 • Przygotowywanie konferencji prasowych Prezydenta Miasta, członków Zespołu Koordynującego oraz Biur Urzędu Miasta.
 • Prowadzenie wsparcia w obsłudze medialnej przy organizacji akcji społecznych i uroczystości państwowych w ramach zadań realizowanych przez Urząd Miasta.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura i jego zastępców.
Link do ogłoszenia.

Ponieważ przykład idzie z góry to i w Ursusie nie mogli być gorsi i też niedawno zorganizowano procedurę rekrutacyjną na "Stanowisko ds. kontaktów z mediami". Urzędnik będzie się zajmował:
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami i współpraca z Rzecznikiem m. st. Warszawy oraz Biurem Promocji i Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy
 • przekazywanie środkom masowego przekazu informacji o pracach Zarządu Dzielnicy i Rady Dzielnicy
 • organizowanie konferencji prasowych i wywiadów oraz ich autoryzacja
 • przygotowywanie sprostowań i odpowiedzi do środków masowego przekazu
 • prowadzenie czatu i forum internetowego dzielnicy
 • przygotowywanie materiałów okolicznościowych i informacji dla mediów
 • współpraca w redagowaniu „Dziennika Ursusa”
 • współpraca w zakresie uzgodnionych działań dotyczących promocji i przygotowywania materiałów promocyjnych
Link do ogłoszenia.

Wielu rzeczy może w tym mieście brakować (szczególnie w okresie problemów budżetowych), ale urzędników od pozytywnego przekazu nigdy nie może nam zabraknąć. Nigdy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.