24 wrz 2010

O "festiwalu obietnic" i "nie wiemy, jaka jest sytuacja finansowa miasta."

Romuald Szeremietiew, kandydat na prezydenta Warszawy, powiedział w TVN Warszawa:
(...) Pytany o to, jakie konkretnie działania podejmie w czasie swojej kadencji zastrzegł, że to będzie mógł ogłosić dopiero, gdy wygra wybory i dowie się, jakie będą jego możliwości. - Boję się festiwalu obietnic i staram się być ostrożnym w ich składaniu. Obietnica złożona w sytuacji, w której nie wiemy, jaka jest sytuacja finansowa miasta, jest niepoważna - powiedział.
Źródło: Link do strony.

Jest taki przykładowy zestaw dokumentów dla kandydatów, za pomocą których mogą poznać sytuację budżetu teraz i w następnych latach, według prognozy Ratusza. To powinna być podstawa do składania obietnic.

Po pierwsze:

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) na lata 2010 - 2014, wersja ujednolicona dokumentu, stan na dzień 9 września 2010 (odnośnik do dokumentu pdf). Jest to lista zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich i dzielnicowych, wraz z planowanymi wydatkami na realizację zadań w kolejnych latach i wysokością wydatków już poniesionych.

Jeżeli kandydat w swoich obietnicach wskazuje nowe inwestycji do realizacji, które nie są ujęte w WPI, powinien bezwzględnie przedstawić przybliżony koszt takich inwestycji i ewentualnie rok realizacji.

Następnie mamy dwie opcje. Pierwsza opcja to kandydat proponuje zwiększenie budżetu inwestycyjnego. A jeżeli kandydat nie chce zwiększenia budżetu to powinien powiedzieć, które zadania z aktualnego WPI wypadną z planu. Przy wybraniu pierwszej opcji kolejnym krokiem jest skorzystanie z dwóch dokumentów:

Założenia do projektu budżetu m.st. Warszawy na rok 2011 (odnośnik do dokumentu doc).

Prawdopodobne jest, że przed wyborami uchwalony zostanie budżet na rok 2011. Nawet uwzględniając możliwość autopoprawki do budżetu to kandydat, który chce zastąpić Hannę Gronkiewicz Waltz, w pierwszym roku będzie pracował głównie w ramach budżetu przygotowanego przez ekipę Pani Prezydent.

Polityka długu m.st. Warszawy oraz prognoza kwoty długu m.st. Warszawy na lata 2010-2033 (odnośnik do dokumentu pdf).

Niestety są to tylko wybrane elementy polityki, ale dokument zawiera takie zestawienia jak "Prognoza wskaźników zadłużenia i obsługi długu m.st. Warszawy w latach 2010-2033", "Prognoza zadłużenia m.st. Warszawy w latach 2010-2033".

Jeżeli nowe inwestycje, z zachowaniem inwestycji z aktualnego WPI, to jak? Zwiększenie dochodów? Zwiększenie zadłużenia? Oszczędności w wydatkach bieżących? Jak i za ile?

Dodatkowo żeby poznać sytuację w tegorocznym budżecie, to jest dostępny dokument Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. Dostępny w BIPie na stronie Wykonanie budżetu.

To tylko prosty przykład, ale wypadałoby, żeby poważni kandydaci poważnie traktowali swoje obietnice i wyborców.

Mijają dwa tygodnie, od kiedy Wojciech Olejniczak obiecał: bezpłatny internet, budowę nowych przedszkoli i żłobków, remonty szkół, budowę "wielkich, wielopoziomowych skrzyżowań", oraz "lekkich, pojedynczych wiaduktów", renowację parków miejskich, dodatkowe połączenia komunikacyjne i modernizację obiektów sportowych. (źródło)

Od tego czasu nie słyszałem, aby któryś dziennikarz zapytał go: "Ile to będzie kosztować i jak Pan chce to sfinansować?"

Może trzeba uczyć się od lepszych, jak się pyta kandydatów o koszty ich obietnic:


Debata kandydatów na burmistrza Londynu z 2008 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.