6 kwi 2010

Więcej urzędników, aby było kogo optymalizować.

W czwartek Ratusz ogłosił nabór kandydatów na trzy wolne stanowiska urzędnicze: "Stanowisko ds. rozwoju transportu publicznego" w Biurze Drogownictwa i Komunikacji.

Co w tym ciekawego, poza tradycyjnym "nie wystarczy już urzędników w Ratuszu"? Ważne zadania, a termin składania dokumentów już 12 kwietnia.

Fragment z ogłoszenia naboru:
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
  • Przygotowywanie opinii, założeń i wytycznych do planów i programów rozwoju zbiorowego transportu publicznego.
  • Przygotowywanie opinii, założeń i wytycznych do planów i koncepcji obsługi komunikacyjnej poszczególnych obszarów miasta.
  • Monitorowanie rynku usług komunikacyjnych i wnioskowanie w zakresie wprowadzenia zmian usprawniających jego funkcjonowanie.
  • Koordynowanie współpracy spółek komunikacyjnych z udziałem Miasta w zakresie programów rozwoju usług przewozowych.
  • Opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w sprawach związanych z funkcjonowaniem komunikacji publicznej.
  • Udział w wewnętrznych i zewnętrznych komisjach i zespołach, w zakresie dotyczącym spraw rozwoju transportu publicznego i komunikacji zbiorowej.
  • Współpraca z Biurami, jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie spraw związanych z rozwojem transportu publicznego oraz obsługi komunikacyjnej miasta oraz miast i gmin sąsiadujących z Warszawą.
  • Rozpatrywanie skarg, wniosków, interpelacji w zakresie prowadzonych spraw i przygotowywanie na nie projektów odpowiedzi
Źródło: Link do strony.

Stanowiska związane ze strategią rozwoju transportu publicznego i mniej niż dwa tygodnie dla zainteresowanych kandydatów na złożenie dokumentów. A odliczając okres świąteczny to mniej niż tydzień.

Czy jest możliwe zapewnienie, że w tym ekspresowym tempie informacja o poszukiwaniu kandydatów dotrze do największej liczby osób, aby można było wybrać faktycznie najlepszych?

Ale nie żeby był to przypadek odosobniony. Dzisiejsze ogłoszenie naboru kandydatów na "Stanowisko ds. strategii rozwoju" w Biurze Rozwoju Miasta. Termin składania dokumentów to 16 kwietnia, czyli 10 dni. Link do ogłoszenia.

Kolejne ogłoszenie z dzisiejszego dnia: "Stanowisko ds. dozoru inwestycji ogólnomiejskich" w Biurze Rozwoju Miasta. Termin składania dokumentów to też 16 kwietnia. Link do ogłoszenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.