9 kwi 2010

Bredzenie na Pradze Południe, czyli "liczby nie są do końca miarodajne".

W trakcie wczorajszej gospodarskiej wizyty Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz Waltz na Pradze Południe tylko dziennikarze Super Expressu zadali celne pytanie: skoro jest tak dobrze z inwestycjami w tej dzielnicy, to dlaczego Praga Południe zrealizowała inwestycje na poziomie 57% planowanych wydatków.

Jest to najgorszy wynik wśród wszystkich warszawskich dzielnic.

Otrzymali odpowiedź, które nie jest odpowiedzią:
(...) Zdaniem pani prezydent, liczby nie są do końca miarodajne. - Trzeba patrzeć na wydatki w perspektywie dwóch lat - tłumaczyła nam Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Źródło: Link do strony.

Co to w ogóle znaczy, że liczby ze sprawozdania z wykonania budżetu nie są miarodajne? Ale zgodnie z życzeniem Pani Prezydent spójrzmy na wydatki w perspektywie dwóch ostatnich lat...

Ze sprawozdania z wykonania budżetu:

Plan na 31 grudnia 2009: 58 252 364,00 zł

Wykonanie: 33 687 894,03 zł.

Wskaźnik %: 57,8%

W porównaniu do innych dzielnic Praga Południe zanotowała najniższy stopień realizacji planu wydatków majątkowych w roku 2009 i była na trzecim miejscu wśród dzielnic, które odnotowały relatywnie najwyższy spadek wydatków majątkowych w 2009 r. w stosunku do 2008 r.

Dzielnica wydała na inwestycje w 2009 mniej niż w roku 2008.

Plan na 31 grudnia 2008: 48 048 988,00 zł

Wykonanie: 40 263 499,51 zł.

Wskaźnik %: 83,8%

W roku 2008 z 83% wykonaniem wydatków inwestycyjnych Praga Południa była na czwartym miejscu w klasyfikacji "najniższy stopień realizacji planu wydatków majątkowych".

W porównaniu do innych dzielnic już w roku 2008 było kiepsko z wykonaniem budżetu inwestycyjnego a w roku 2009 jest jeszcze gorzej. Dla porównania w roku 2007 wskaźnik wykonania inwestycji wynosił 90,6%.

Z czym dzielnica nie poradziła sobie w roku 2009? Oto lista wybranych inwestycji ze sprawozdania z wykonania budżetu 2009.

Budowa ul. Nowopoligonowej: zaplanowano wydać 1 470 000 zł, zrealizowano 44,2% planowanych wydatków.
Z uwagi na fakt, iż przewidywany termin zakończenia prac projektowych wykraczał poza 2009 r., odstąpiono od procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej.
Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska: zaplanowano wydać 100 000 zł, zrealizowano 0,0% planowanych wydatków.
Z uwagi na fakt, iż przewidywany termin zakończenia prac projektowych wykraczał poza 2009 r., odstąpiono od procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej.
Przebudowa ul. Murmańskiej: zaplanowano wydać 1 860 000 zł, zrealizowano 0,0% planowanych wydatków.
Zabezpieczone w budżecie środki finansowe były planowane na opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowę ulicy. Z uwagi na fakt, iż przewidywany termin zakończenia przebudowy ulicy wykraczał poza 2009 rok, odstąpiono od procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania.
Budowa ul. Czapelskiej: zaplanowano wydać 2 600 000 zł, zrealizowano 0,3% planowanych wydatków.
Zabezpieczone w budżecie środki finansowe były planowane na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę ulicy. Z uwagi na fakt, iż przewidywany termin zakończenia budowy ulicy wykraczał poza 2009 rok, odstąpiono od procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania. W 2009 r. wykonano mapy do celów projektowych.
Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszewskiego, Krypską i Stocką: zaplanowano wydać 3 000 000 zł, zrealizowano 30,6% planowanych wydatków.
W związku ze znacznym przekroczeniem wartości inwestycji w kosztorysie inwestorskim w stosunku do środków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, planuje się dalszą realizację inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Mityczne PPP, życzę powodzenia. A wydano już ponad 917 tysięcy złotych.

Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26: zaplanowano wydać 4 700 000 zł, zrealizowano 14% planowanych wydatków.
W listopadzie 2009 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia inwestycji - IV kwartał 2010 r.
Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław: zaplanowano wydać 4 600 000 zł, zrealizowano 22,6% planowanych wydatków.
W grudniu 2009 r. podpisana została umowa z wykonawcą zadania w systemie "zaprojektuj i zbuduj". Pierwsze płatności za prace projektowe i budowlane przewidziane zostały w 2010 roku.
Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej: zaplanowano wydać 4 700 000 zł, zrealizowano 12,4% planowanych wydatków.
Zgodnie z zawartą w listopadzie 2009 r. umową z wykonawcą inwestycji, zrealizowano m.in. przyłącze do sieci gazowej i elektroenergetycznej oraz poniesiono opłatę za wycinkę drzew.
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012": zaplanowano wydać 2 200 000 zł, zrealizowano 1,6% planowanych wydatków.
Wszystkie oferty przekraczały środki, jakie zamawiający przewidział na wykonanie zadania. Po zwiększeniu wydatków na realizację zadania ogłoszono kolejny przetarg, jednakże ze względu na zbyt krótki okres pozostający do końca roku nie było możliwe zrealizowanie zadania i postępowanie zostało unieważnione.
Zapewne o tym na wycieczce nie mówiono.

2 komentarze:

Anonimowy pisze...

No i teraz SE ma nagrabione u tej szczupłej brunetki. Buahahahahah.

pretm pisze...

Będzie kampania to wszystkie media będą znowu kochane.

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.