28 mar 2010

Wykonanie planu - 0,0%


Kontynuując temat "Czym Ratusz nie będzie się chwalił w debacie nad absolutorium dla HGW", w tym odcinku lista zadań inwestycyjnych, na które przewidziano środki w budżecie 2009, ale nie wydano ani złotówki.

Wyjaśnienia Ratusza zaczerpnięte ze sprawozdania z wykonania budżetu. Często są to tzw. "obiektywne trudności", które w poprzedniej kadencji nazywano nieudolnością urzędników.

Na podstawie dokumentu "Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2009 rok.":

Przebudowa ul. Trakt Lubelski - planowano wydać 1 210 000 zł, wykonanie 0,0%.
Brak uzgodnień z MPWiK S.A. w sprawie budowy kolektora "W" oraz kanałów ogólnospławnych uniemożliwił zrealizowanie planowanego zakresu prac projektowych.
Wykonanie połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą i zapewnieniem miejsc postojowych przy Wisłostradzie - planowano wydać 500 000 zł, wykonanie 0,0%.
Długotrwałe procedury administracyjne związane z uzyskiwaniem poszczególnych uzgodnień i decyzji uniemożliwiły zrealizowanie planowanego zakresu prac przygotowawczych. Dokończenie i rozliczenie prac przygotowawczych planowane jest w 2010 r.
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wołoska - Al. Niepodległości - prace przygotowawcze - planowano wydać 353 800 zł, wykonanie 0,0%.
Przedłużające się procedury pozyskania decyzji środowiskowej oraz uzgodnienia projektu odwodnienia uniemożliwiły zrealizowanie planowanego zakresu prac projektowych.
Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I - planowano wydać 4 270 000 zł, wykonanie 0,0%.
Przedłużające się procedury uzyskania decyzji środowiskowej uniemożliwiły zrealizowanie planowanego zakresu prac.
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35) - planowano wydać 50 000 zł, wykonanie 0,0%.
Przedłużające się procedury związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej uniemożliwiły zrealizowanie planowanego zakresu prac.
Zwiększenie dostępności I linii metra warszawskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych - prace przygotowawcze - planowano wydać 424 116 zł, wykonanie 0,0%.
W ramach prowadzonych prac przygotowawczych wybrano wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie Studium Wykonalności wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i wykonaniem koncepcji architektonicznej.
Zakup zabytkowych krosien dla Muzeum Historycznego m.st. Warszawy - planowano wydać 31 300 zł, wykonanie 0,0%.
Zadanie nie zostało zrealizowane.
Wykonanie rzeźb na Placu Na Rozdrożu - planowano wydać 100 000 zł, wykonanie 0,0%.
Prowadzono działania związane z prawną formą realizacji zadania, w ramach którego zostanie sfinansowane wykonanie czterech rzeźb z cyklu "Na Rozdrożu", przeznaczonych do umieszczenia i ekspozycji na moście nad Trasą Łazienkowską na Placu Na Rozdrożu.
Modernizacja statku - holownika "Lubecki" - planowano wydać 942 980 zł, wykonanie 0,0%.
Prowadzono uzgodnienia dotyczące regulacji stanu formalno - prawnego statku - holownik "Lubecki".
Modernizacja całorocznego stoku narciarskiego w Parku Szczęśliwickim - planowano wydać 200 000 zł, wykonanie 0,0%.
Zadanie nie zostało zrealizowane. W wyniku przeprowadzenia dwóch przetargów nie wyłoniono wykonawcy prac.
Przygotowanie obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6 do montażu trybun przenośnych - planowano wydać 250 000 zł, wykonanie 0,0%.
Z uwagi na brak niezbędnych uzgodnień zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.
Poprzednie notki w tym temacie w zakładce budżet.

PS Pierwszy artykuł o sprawozdaniu z budżetu w dzisiejszym Życiu Warszawy: Miesiąc na rozliczenie, jak zarabiali i wydawali. Niestety w komentarzu do przychodów z prywatyzacji Pani Redaktor Izabela Kraj zamiast 116 tysięcy złotych napisała o 16 tysiąca złotych. Żeby się tylko w Ratuszu nie obrazili.

9 komentarzy:

Anonimowy pisze...

A co z halą?

Anonimowy pisze...

Znaczy się, krótko mówiąc, nie zrobili nic? Nie no, coś zrobili, trochę pieniędzy wydali. Jakieś 500mln. Ponoć Walter się ucieszył. A, i zrobili różne światełka świąteczne, sylwestra z Solorzem, drukują kolorowe gazetki, plakaty, ulotki, kupują sondaże, zamawiają słomiane misie, i to nie jest wcale ich ostatnie słowo!

Anonimowy pisze...

...oczko się urwało, temu misiu...

Anonimowy pisze...

No i Hania wygra w cuglach. W jej ukrytej agendzie pewnie było zaplanowane zjednanie sobie mediów (kto ma media ten wygrywa) - ITI plan wykonany w 100%, Polsat plan wykonany w 100%, Agora - też im coś skapnęło. Cieszmy się, że nie żyjemy 100 lat temu, bo wtedy chłopcy od Zubrzyckiego stanęliby pod lokalami wyborczymi i pałką dopilnowali głosowania...

Anonimowy pisze...

Ale naszych głosów nie kupili? Mamy prawo głosować. Mamy prawo mówić prawdę wszystkim napotkanym ludziom. Oni też mają prawo głosować. Niektórych już nie kupią fałszywymi obietnicami, bo doświadczyli ich sprawiedliwości i uczciwości.

Anonimowy pisze...

Niestety, o wyborach decydują media, a nie świadome jednostki. Mówi się, że Hitler zaistniał dzięki radiu, Kennedy dzięki tv, a Obama dzięki internetowi. Coś w tym jest. Większość ludzi(powołam się na teorie opisane przez Gladwella w "Tipping Point") to ludzie unikający ryzyka - czyli wybierający to co znane. Dlatego polityk o którym najgłośniej ma większe szanse. Oni go znają. Od oficjalnej strony:)

pretm pisze...

A co z halą?

Którą halą? Przy Stadionie Narodowym?

pretm pisze...

Dlatego polityk o którym najgłośniej ma większe szanse. Oni go znają. Od oficjalnej strony:)

Dokładnie tak.

Anonimowy pisze...

No,JUŻ nie przy stadionie,tylko miała być na Służewcu:)

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.