2 lut 2010

Ratusz po raz kolejny nie udostępnia radnym ważnych informacji.

Hanna Gronkiewicz Waltz, styczeń 2006: "Magistrat pod jej rządami będzie działał przy otwartej kurtynie, co umożliwi kontrolę społeczną jego działań." Kolejny przykład na to jak reżim Prezydent Hanny Gronkiewicz Waltz spod znaku Platformy Nieobywatelskiej nie realizuje tego zobowiązania.

Radny Bartosz Dominiak (SdPL) złożył interpelację zawierającą pytanie jaki był stan zatrudnienia w Urzędzie m.st. Warszawy oraz w urzędach dzielnic na dzień 27 października 2002, 2 grudnia 2006 i 1 stycznia tego roku. Nic kontrowersyjnego.

Odpowiedzi nie otrzyma, bo Pani Prezydent uznała, że jego pytanie nie spełnia wymogów interpelacji...

Z uzasadnienia:
"Uprzejmie przypominam, że interpelacja obejmuje przede wszystkim wskazanie problemu i konieczność jego rozwiązania, a także żądania zajęcia stanowiska przez Prezydenta. Natomiast jedynym wnioskiem zawartym w ww. wystąpieniu jest oczekiwanie zagregowanej we wskazany przez Pana sposób informacji".
Odnośnik do interpelacji.

Odnośnik do odpowiedzi.

Poprzednio w identyczny sposób odmówiono odpowiedzi radnej Katarzyny Munio (SD), która od sierpnia 2009 próbowała uzyskać dostępu do pełnej listy umów zawieranych przez Urząd Miasta i podległe mu jednostki z firmami konsultingowymi i doradczymi.

Więcej w Umowy z firmami doradczymi - tajne przez poufne.

Ale żeby było ciekawiej na podobne pytanie radnego Dariusza Figury, Ratusz odpowiedział w lipcu 2009 i przedstawił dane o zatrudnieniu (link) Pełna dowolność.

Oczywiście Pan Radny Dominiak może złożyć wniosek o dostęp do informacji publicznej jak sugeruje w odpowiedzi Pani Prezydent.

Dwa miesiące od złożenia wniosku zostanie poproszony o wskazanie powodów, dla których przekazanie informacji, "będzie szczególnie istotne dla interesu publicznego." A później Ratusz odmówi udzielenia odpowiedzi argumentując, że przekazanie tych informacji "nie spełnia przesłanki szczególnej istotności dla interesu publicznego."

3 komentarze:

Anonimowy pisze...

I nie ma na nią żadnego paragrafu?

Anonimowy pisze...

najbardziej skutecznym sposobem może być głosowanie przeciwko tej pani.. jeszcze tylko kilka miesięcy..

Anonimowy pisze...

Szkoda, że aż "kilka". Z drugiej strony, myślę, może jeszcze coś wypełznie spod ratuszowego dywanu, coś spektalularnego, coś co ją pogrąży na amen.

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.