18 lut 2010

Mickiewicza 63 przed komisją.

Przyglądając się obradom komisji śledczej.

Dziwne. Marcin Rosół przed komisją śledczą opowiadał o interwencji u przewodniczącego rady dzielnicy Żoliborz. Miało to być grzecznościowe pytanie w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w przetargu na lokal przy ul. Mickiewicza 63. Piotr Wertenstein-Żuławski miał odpowiedzieć, że wszystko jest w porządku.

Z informacji jakie do tej pory były dostępne w oficjalnych dokumentach, rada dzielnicy Żoliborz zajmowała się tylko wnioskiem firmy Golden Play o wyrażenie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach. Była ona niezbędna do uzyskania zezwolenia na prowadzenie takiego salonu.

Nie ten adresat pytania o nieprawidłowości w jakimkolwiek przetargu - dzielnica nie organizowała przetargu, bo sprawa nie dotyczyła lokalu miejskiego. Do tego Marcinowi Rosołowi nic nie mówi nazwisko Janusz Warakomski. A to burmistrz Żoliborza z Platformy.

Fragment protokołu NR XXXVI/09 z obrad XXXVI Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 08 lipca 2009 r. Dyskusja nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w budynku przy ul. Mickiewicza 63 na terenie Dzielnicy Żoliborz:
(...) Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Anna Lewińska. Na ręce Burmistrza Dzielnicy Dyrektor Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń przesłał wniosek spółki Golden Play z siedzibą we Wrocławiu z prośbą do Rady Dzielnicy o wyrażenie swojej opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach w budynku przy ul. Mickiewicza 63. We wniosku spółka Golden Play przedstawiła informacje, że zamierza uruchomić 70 sztuk automatów oraz prowadzić w lokalu przy ul. Mickiewicza 63 restaurację, bar przekąskowy, drink bar, a w przyszłości również bazę hotelową. Nieruchomość przy ul. Mickiewicza 63 należy do firmy Megadex. Po uzyskaniu dodatkowych informacji wiadomo, że salon gier będzie zlokalizowany w części budynku od strony ulicy Mickiewicza oraz że miejsca parkingowe będą zabezpieczone na terenie nieruchomości. Z uzyskanych opinii wynika, że Komenda Policji negatywnie ustosunkowała się do wniosku argumentując, że uruchomienie salonu gier bardzo zwiększy zagrożenie w tej części dzielnicy. Również Straż Miejska negatywnie zaopiniowała ten wniosek. Ponadto Straż Miejska zebrała informacje od okolicznych mieszkańców budynków jednorodzinnych i mieszkańców w budynkach wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza 63, oraz Marii Kazimiery 18/26, które bezpośrednio graniczą z lokalizacją Mickiewicza 63. Mieszkańcy wyrazili się negatywnie co do propozycji uruchomienia w tym obiekcie salonu gier. Dodatkowo jeszcze Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Żoliborz prócz negatywnej opinii wskazał, że w budynkach komunalnych znajdują się lokale, które są w dyspozycji Domów Dziecka, Domów Małego Dziecka i rodzin zastępczych oraz że uruchomienie salonu gier z tak dużą liczbą automatów może zakłócić spokój okolicznych mieszkańców, szczególnie tych objętych ochroną.

Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Inicjatyw Obywatelskich Joanna Tucholska przedstawiła negatywną opinię Komisji dot. zlokalizowania salonu gier na automatach przy ul. Mickiewicza 63.

Radna Janina Selwant powiedziała, że klub Prawo i Sprawiedliwość negatywnie ocenia wniosek firmy Golden Play oraz sprzeciwia się usytuowaniu salonów gier w budynkach mieszkalnych lub przy budynkach mieszkalnych.

Radny Aleksander Oleśniewicz stwierdził, że osobiście jest przeciwny tej lokalizacji ale zaapelował na przyszłość o szersze naświetlanie materiału, żeby nie gołosłownie poddawać do podjęcia decyzji pewnych propozycji.

Radna Joanna Tucholska stwierdziła, że nie ma nad czym dyskutować. Patrząc nawet z punktu widzenia finansowego dzielnica z uzyskanych podatków niewiele by dostała, bo pieniądze pozostałyby w kasie Miasta.

W dalszej dyskusji udział wzięli: radny Marek Lipiński, który wyraził przekonanie, że Polska jest wolnym krajem, w którym prowadzenie działalności gospodarczej jest legalne. Nie można zakładać z góry, że w zaproponowanym miejscu skupi się całe zło. Jeżeli Rada ma wyrazić opinię na jakiś temat, który wkracza w sferę działalności gospodarczej, to powinna być ona dobrze uzasadniona. Dlatego radny stwierdził, że wstrzyma się od głosu. Radny Tomasz Rozum wyraził swój całkowity sprzeciw oraz zgodził się ze zdaniem Przewodniczącej Komisji Bezpieczeństwa. Zdaniem radnej Jadwigi Godlewskiej to radni są od tego, żeby w imieniu mieszkańców podejmować słuszne decyzje i trudno uznać za taką ulokowanie salonu gier przy budynku mieszkalnym.

Na pytanie zadane przez radnego Jarosława Słonia o dochody z tytułu prowadzenia tego typu działalności Naczelnik Anna Lewińska odpowiedziała, że całość dochodów idzie do budżetu miasta stołecznego Warszawy, natomiast w zależności od przychodów uzyskiwanych z gier na automatach, później odpowiedni procent jest przekazywany do budżetu miasta. Pani Naczelnik wyjaśniła ponadto, że mowa tu jest o koncesjonowanym salonie gier, czyli o tzw. kasynie. Na terenie Dzielnicy zostały wydane 44 zezwolenia na automaty o niskich wygranych, które nie są koncesjonowane i nie wymagają opinii rady gminy. W każdym z tych 44 punktów są trzy automaty.

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w budynku przy ul. Mickiewicza 63 na terenie Dzielnicy Żoliborz, zgodnie z wnioskiem Komisji Bezpieczeństwa (opinia negatywna):

za opinią negatywną – 18 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących się – 3
Następnie opinię negatywną wydała Rada Warszawy.

3 komentarze:

Anonimowy pisze...

To Pani Sobiesiak wypada słabo w zderzeniu z tym protokołem.

W jej ocenie rada miasta pozytywnie zaopiniowała wniosek :)

pretm pisze...

Po przerwie poprawiła się i powiedziała, że nie ma jeszcze opinii i czekają w tej sprawie.

Też źle, ale już bliżej.

Anonimowy pisze...

... było widać jak odczytuje sms'y ze wskazówkami :)

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.