6 sty 2010

O nagrodzie dla szefa MZA raz jeszcze.

Uzupełnienie do informacji o nagrodzie dla szefa Miejskich Zakładów Autobusowych.

Fragment raportu z prac zespołu zadaniowego ds. zbadania przyczyn pożarów autobusów w Miejskich Zakładach Autobusowych i odnośnik do protokołu kontroli przeprowadzonej przez Biuro Kontroli Ratusza.

Fragment raportu z prac zespołu zadaniowego ds. zbadania przyczyn pożarów autobusów w Miejskich Zakładach Autobusowych Sp. z o. o.:
1. Zarząd MZA Sp. z o.o. po pożarze autobusu marki Solaris w dniu 8 kwietnia 2009 r. podjął właściwe działania zmierzające do wyjaśnienia przyczyn pożaru oraz zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów ( zgłoszenie sprawy do prokuratury, powołanie komisji wewnętrznej, przeprowadzenie kontroli stanu technicznego autobusów we wszystkich zajezdniach MZA).

2. Przeprowadzony w 2008 r. na zlecenie MZA Sp. z o.o. audyt w zakresie bezpieczeństwa, ochrony fizycznej i technicznej w Oddziałach: R-1 „Woronicza”,R-3 „Ostrobramska”, R-4 „Stalowa”, R-5 „Redutowa”, ujawnił liczne nieprawidłowości i niedociągnięcia w badanym obszarze.

3. Żaden z trzech kierowców autobusów, w których nastąpił pożar nie był przeszkolony w zakresie zachowań w razie pożaru, ataku terrorystycznego i innych zdarzeń nadzwyczajnych. Postępowanie każdego z nich podczas zdarzenia pożarowego było intuicyjne i tylko jeden z nich zadbał przede wszystkim o bezpieczeństwo pasażerów.

4. Brak jest w MZA Sp. z o.o. procedur odnośnie zgłaszania i rejestrowania zdarzeń pożarowych. Ilość zarejestrowanych przez ZTM zdarzeń pożarowych w latach 2007-2009 odbiega od ilości zdarzeń zgłoszonych w tym okresie przez MZA do Straży Pożarnej. Osoby, z którymi prowadzono rozmowy nie były zorientowane, kiedy i komu należy zgłosić pożar lub zagrożenie pożarowe w autobusie.

5. Zawodność systemu komunikacji pomiędzy kierowcą a centralą zmusza kierowców do korzystania z prywatnych telefonów komórkowych.

6. Zgodnie z zaleceniem Zespołu, na wniosek Rady Nadzorczej MZA SP. z o.o. została zlecona przez Panią Prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz kontrola stanu technicznego autobusów eksploatowanych przez Spółkę oraz ocena poprawności procedur dopuszczania autobusów do eksploatacji. Kontroli dokonuje Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy.
Źródło: Link do strony.

Wspomniana na końcu kontrola została przeprowadzono w maju 2009. Wyniki kontroli można przeczytać tutaj.

W tym dokumencie znajduje się informacja, że przeprowadzono kontrolę 575 pojazdów, z których 3/4 wskazywało usterki mogące stwarzać zagrożenie pożarowe. Usterki miały być wyeliminowane do końca września 2009.

Czy to jest obraz miejskiej spółki, której szef zasłużył na nagrodę za rok 2008?

2 komentarze:

Anonimowy pisze...

a TVN Warszawa pół roku temu na pytanie dlaczego płoną autobusy,

HGW stwierdziła swoim piskliwym głosem (cytuję z pamięci ale oddaję sens)

"bo poprzedni prezes pozwalniał wszystkich mechaników"

pretm pisze...

"bo poprzedni prezes pozwalniał wszystkich mechaników"

Czyli jak poprzedni zawalił to nie ma problemu, że 3/4 z 575 pojazdów ma usterki mogące stwarzać zagrożenie pożarowe?

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.