29 sty 2010

Marek Mikos vs. Mirosław Drzewiecki (cytaty).

Dwugłos w sprawie ustaleń o rezygnacji z hali widowiskowej przy Stadionie Narodowym. Mirosław Drzewiecki przed komisją ds afery hazardowej i Marek Mikos na sesji Rady Warszawy.

Fragment ze swobodnej wypowiedzi Mirosława Drzewieckiego na posiedzeniu komisji ds afery hazardowej:
(...) Na przełomie 2008/2009 rozpoczynają się intensywne prace nad wypracowaniem koncepcji zagospodarowania terenu wokół Stadionu Narodowego z udziałem przedstawicieli Miasta Stołecznego Warszawy, spółek PL.2012 oraz NCS, a także pracowników Ministerstwa i Centralnego Ośrodka Sportu. Na przełomie marca i kwietnia 2009 roku Prezes Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. Pan Sławomir Dudziński informuje mnie o planach inwestycyjnych, dotyczących budowy hali widowiskowo–sportowej na terenie Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie. Informacja ta pojawia się również w artykule red. Wojtczuka w Gazecie Stołecznej z dnia 14 kwietnia 2009 roku, potwierdzona wypowiedziami rzecznika Totalizatora i Prezesa Spółki NCS.

W związku z tym proponuję, aby zamiast dwóch hal widowiskowo-sportowych zbudować jeden duży obiekt. Korzystniejszym rozwiązaniem była budowa hali na Służewcu. Przede wszystkim dlatego, że miała inwestora w postaci Totalizatora Sportowego, i jej budowa nie obciążałaby budżetu państwa. Poza tym jedna hala na ok. 15-20 tysięcy widzów jest absolutnie wystarczająca dla miasta wielkości Warszawy. Podam przykład Berlina, który jest dwa razy większy niż Warszawa i ma tylko jedną taką halę – O2. W związku z tym informuję NCS, PL.2012 oraz COS, a podczas spotkania 3 czerwca 2009 roku w Ministerstwie Sportu i Turystyki również dyr. Miejskiego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy, pana Marka Mikosa, o odstąpieniu od planowanej budowy hali w ramach II etapu Narodowego Centrum Sportu. Zgodnie z ustaleniami z dyr. Mikosem 30 czerwca wysyłamy pismo z uwagami do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w którym informujemy o rezygnacji z budowy II etapu NCS.
Źródło: Link do strony.

2 października 2009 , p.o. Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Marek Mikos na sesji rady miasta:
(...) Następnie p.o. Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego M. Mikos poinformował, że w dniu 3 czerwca 2009 r. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, a z drugiej strony przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, COS-u oraz Narodowego Centrum Sportu. Zgodnie z podjętymi ustaleniami do dnia 30 czerwca Ministerstwo Sportu i Turystyki miało sprecyzować swoje uwagi do planu miejscowego tak, aby możliwe było kontynuowanie procedur planistycznych zgodnie z terminami.

Dodał, iż w dniu 30 czerwca Minister Sportu i Turystyki wystosował do Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego pismo, w którym stwierdził pilną potrzebę zweryfikowania założeń komercyjnych, które legły u podstaw rozstrzygnięcia konkursowego. Ponadto w ww. piśmie zlecono, aby do końca lipca zostało wykonane opracowanie raportu rynkowego, którego wyniki powinny być znane i na podstawie których zostaną Miastu przekazane szczegółowe uwagi.

Na przełomie sierpnia i września, pomimo niedostarczenia powyższych uwag, Biuro Architektury Planowania Przestrzennego podjęło przygotowania do wznowienia procedury planistycznej. Na początku października br. na posiedzenie zespołu koordynującego został wprowadzony punkt, związany z wnioskiem o zawarcie porozumienia w sprawie projektowania i realizacji ciągów komunikacyjnych w rejonie Stadionu. Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez zespół koordynacyjny, a jednocześnie wyrażono zgodę na rozesłanie projektu planu miejscowego Dworca Wschodniego do ustawowych uzgodnień. Na zakończenie p.o. Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego M. Mikos powiedział, że prace planistyczne postępują i aktualnie projekt planu miejscowego w wersji, korzystającej z rezultatów konkursu jest konsekwentnie rozwijany.

(...) P.o. Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego M. Mikos odpowiedział, iż sprawa Dworca Wschodniego jest bardzo istotna dla organizacji EURO 2012, gdyż jest on potrzebny kibicom, jako lepszy dworzec kolejowy niż jest w tej chwili. Dodał, że – jego zdaniem – przystanek autobusowy Stadion powinien docelowo przekształcić się w nowy dworzec autobusowy przy Dworcu Wschodnim. Następnie wyjaśnił, że projekt planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Wschodniego obejmuje północno-wschodnie tereny dawnych błoni Stadionu X-lecia, bardzo zbliżone do ul. Targowej. Natomiast drugi projekt planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy samego Stadionu X-lecia. Ma on być realizowany według założenia konkursowego pomimo nie otrzymania do niego żadnych komentarzy i opinii.

Dodał, że założenie planu przewiduje powstanie na tym terenie hali widowiskowo-sportowej na 20 tys. osób i to założenie planu będzie brane pod uwagę. W kwestii spójności kalendarium powiedział, że „każdy powinien się wytłumaczyć ze swojego kalendarium”, a następnie przedstawił kilka faktów związanych z procedurą planistyczną, zawartych w jego kalendarzu. Na zakończenie powiedział, że tereny przed przystankiem kolejowym Centrum mają charakter wielofunkcyjny, miejski, co daje możliwość realizowania na tym obszarze kompleksu wystawienniczego i targowego.
Źródło: Protokół nr LXIII obrad LXIII Sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniach: 8 października oraz 22 października 2009 r.

2 komentarze:

Anonimowy pisze...

Z tego zestawienia wynika, że jeżeli nawet minister lub ministerstwo chciało coś zmienić i wycofać się z założeń konkursowych to ratusz pozostał konsekwentny. Bo co z tego że minister pisma słał - ważne że plan/plany miejscowe powstają w oparciu o konkurs.

pretm pisze...

"ratusz pozostał konsekwentny"

Zależy od tego czy Mikos 3 czerwca zgodził się na zmianę koncepcji.

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.