19 sty 2010

HGW w RDC, czyli o bezpłatnym internecie.

Do archiwum wywiadów: Pani Prezydent w RDC.

Dzisiaj w Radiu dla Ciebie Hanna Gronkiewicz Waltz po raz kolejny powtórzyła, że obiecany bezpłatny internet to zadanie przekazane dzielnicom, więc w ramach decentralizacji jest po stronie burmistrzów. W domyśle: nie jej problem.

Kiedy to samo powiedziała na początku grudnia w wywiadzie dla Życia Warszawy, zwracałem uwagę, że władze Żoliborza miały zarezerwowane środki na ten cel, ale w ramach oszczędności zarządzonych przez Panią Prezydent, rada dzielnicy musiała usunąć je z projektu budżetu. Raz jeszcze dla przypomnienia:

8 lipca 2009, fragment protokół z sesji rady dzielnicy Żoliborz:
(...) Zmiany do budżetu przedstawiła Główna Księgowa Alina Chojnicka. Zgodnie z pismem znak PB-UM-RB-DRO-3010-68-1-08 z dnia 9 czerwca br. wszystkie dzielnice zostały zobowiązane do dokonania cięć w ramach wydatków majątkowych i w ramach WPI do roku 2013, według przyznanych limitów. Dzielnica Żoliborz musi zmniejszyć wydatki majątkowe w roku bieżącym o kwotę 3.367.845 zł, w roku 2010 o kwotę 5.953.630 zł, w 2011 r. - o 3.301.286 zł, w 2012 r. o 2.834.823 zł i w 2013 r. o 2.229.408 zł. Zarząd Dzielnicy przygotował dwa warianty zgodne z narzuconymi kwotami. Należy rozstrzygnąć, w których zadaniach dokonać cięć, gdyż kwota oszczędności po rozstrzygniętych przetargach nie wystarczy na pokrycie wyznaczonego limitu. Trzeba wybrać między siecią internetową a remontami ulic Żoliborza Oficerskiego.

Pierwszy wariant przewiduje zdjęcie nakładów z sieci internetowej dla mieszkańców Żoliborza w roku 2009 w kwocie 1.544.490 zł. W tym wariancie nakłady na modernizację ulic Żoliborza Historycznego pozostają bez zmian, jeżeli chodzi o rok 2009 i jest jeszcze możliwość zwiększenia środków na zadanie „Budowa ul. Brodzińskiego”.

W drugim wariancie pozostają nakłady na internet, natomiast nie ma środków na rewitalizację i modernizację ulic Żoliborza Historycznego oraz brak jest zwiększenia na ulicę Brodzińskiego. W obu wariantach zdjęte zostają wszystkie nakłady na przebudowę budynku przy ul. Elbląskiej 43 oraz na utworzenie Centrum Integracji Społecznej i Samopomocy. Przy wymaganych cięciach Dzielnicy nie będzie stać na zrealizowanie tego zadania, a potem na bieżące utrzymanie takiej jednostki.

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Samorządowej Sławomira Pieńkowska powiedziała, że Komisja wnioskuje o pozostawienie w budżecie w dotychczasowych kwotach zarówno zadania „sieć internetowa dla mieszkańców Żoliborza” jak i „rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego”. Zdaniem Komisji, ze względu na stopień zaangażowania władz Dzielnicy w oba przedsięwzięcia, a przede wszystkim z uwagi na powzięte wobec mieszkańców Żoliborza zobowiązania dot. realizacji tych zadań, nie można w tej chwili zrezygnować z żadnego z nich.
Na sesji radni przegłosowali uchwałę:
(…)Widząc potrzebę realizacji planu modernizacji ulic Żoliborza Oficerskiego oraz mając na względzie konieczność wywiązywania się z deklaracji budowy bezprzewodowego internetu dla mieszkańców Dzielnicy, Rada Dzielnicy Żoliborz wnioskuje o pozostawienie w budżecie obu tych pozycji w dotychczasowych kwotach.

Rada Dzielnicy Żoliborz uważa, że ze względu na stopień zaangażowania władz Dzielnicy w oba przedsięwzięcia, a przede wszystkim z uwagi na powzięte wobec mieszkańców Żoliborza zobowiązania ich realizacji, nie można w obecnej chwili rezygnować z żadnego z tych zadań.
Źródło: Link do strony.

28 września 2009, relacja z sesji rady dzielnicy:
(...) Sprawa wróciła ponownie właśnie na XXXVIII Sesję. Stanowisko zawarte w przytoczonej Uchwale Nr 159 nie zostało uwzględnione przez Biuro Rozwoju Miasta, które ostatecznie w projekcie zmian budżetowych wykreśliło środki na internet. Radni Żoliborza nie kryli rozgoryczenia.
Źródło: Link do strony.

23 października 2009, relacja z sesji rady dzielnicy:
(...) Rada Dzielnicy zachowała się podobnie jak na trzech poprzednich sesjach, kiedy to opiniowała zmiany dokonywane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Konsekwentnie negatywnie opiniowała wówczas takie ograniczenia budżetowe prowadzące do wykreślenia środków przeznaczonych na ogólnodostępny internet.
Źródło: Link do strony.

Decentralizacja kończy się wtedy, gdy trzeba dzielić kasę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.