9 gru 2009

Zubrzycki raz jeszcze.

Kto będzie ochraniał miejską zabawę sylwestrową? Znana z akcji spod KDT Agencja Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI:
(…) Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy w godz. 19.00 – 4.00 czuwać będzie 907 pracowników Agencji Ochrony „Zubrzycki”. Liczba ta wynika z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.
Źródło: Link do strony.

Koszt ochrony? Ponad 310 tysięcy złotych.

AKTUALIZACJA: Więcej informacji wraz z komentarzem Ratusza poniżej...

PAP, onet.pl:
(...) Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać ma ponad 900 pracowników Agencji Ochrony "Zubrzycki", która w lipcu br. brała udział w przejmowaniu przez komornika hali Kupieckich Domów Towarowych. Z wnioskiem o cofnięcie koncesji dla tej agencji wystąpiła do ministerstwa spółka KDT. Kupcy skarżyli się, że pracownicy towarzyszącej komornikowi ochrony użyli wobec nich gazu, a po wkroczeniu do hali pobili ich. Kontrolę przeprowadzali pracownicy departamentu zezwoleń i koncesji MSWiA. Resort uznał, że są podstawy do cofnięcia koncesji i rozpoczęło związane z tym postępowanie. Nie wiadomo, czy zakończy się ono w tym roku.

Jak powiedział Marcin Ochmański z wydziału prasowego Ratusza, agencja wygrała przetarg na ochronę imprezy w drodze licytacji internetowej, w której zaproponowała stawkę o prawie 200 tys. niższą niż wynosiła cena wywoławcza. "Nie mamy możliwości wykluczenia z przetargu agencji, która ma ważną koncesję i złożyła wszystkie wymagane prawem dokumenty" - powiedział. Zaznaczył, że jeśli agencja straci koncesję tuż przed Sylwestrem, miasto będzie szukać rozwiązania, by jak najszybciej wybrać inną agencję ochrony.
Źródło: Link do strony.

W załączniku do uchwały, którą przegłosowali radni, koszt ochrony oszacowano na 350 tysięcy złotych.

Rok temu agencja FOKUS otrzymała 303 tysiące złotych brutto za ochronę Sylwestra (ta sama lokalizacja).

Ciekawe jak Ratusz ustalił cenę wywoławczą za ochronę na ponad pół miliona złotych (zwycięskie 310 tysięcy złotych + "zaproponowała stawkę o prawie 200 tys. niższą niż wynosiła cena wywoławcza").

6 komentarzy:

Anonimowy pisze...

Może w zeszłym roku była przewidziana mniejsza liczba uczestników, a w tym przyjęto poprawiony szacunek.

Poza tym 300 tys za 900 ludzi? wychodzi 300zł na człowieka, a przecież dochodzą koszty transportu, komunikacji, jakiejś infrastruktury i oczywiście zysk dla właścicieli. Nic dziwnego, że ratusz oszacował to na 500 tys (powiedzmy)

I dobrze powiedzieli, jakkolwiek firma jest nieciekawa to odsunąć jej od przetargu od tak nie można.

Jakby firma, powiedzmy, FOKUS zaproponowała 350 tys. to miasto powinno wybrać ich ofertę?

pretm pisze...

Ratusz zaprezentował radnym kwotę 350 tysięcy, kiedy we wrześniu głosowali cały budżet imprezy. Być może nie było to wtedy odpowiednio oszacowane.

pretm pisze...

I dobrze powiedzieli, jakkolwiek firma jest nieciekawa to odsunąć jej od przetargu od tak nie można.

W specyfikacji przetargu zapisano następujące wymagania względem startujących:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy;
b) posiadają aktualną koncesję wydaną przez MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego;
c) oświadczą, że impreza będzie zabezpieczana zgodnie z treścią ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 909 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 2.07.2002 w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania (Dz. U. z 2002r., Nr 113, poz. 986);
d) wykażą, że w okresie ostatnich 3-ch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 3 usługi polegające na zabezpieczeniu i ochronie plenerowej imprezy masowej o charakterze rozrywkowym, w której uczestniczyło przynajmniej 15.000 osób;
e) dysponują osobą, która odbyła szkolenie w zakresie wykonywania zadań kierownika do spraw bezpieczeństwa i która w okresie ostatnich 3-ch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pełniła funkcję kierownika ds. bezpieczeństwa w min. 3 plenerowych imprezach masowych o charakterze rozrywkowym, w których uczestniczyło przynajmniej 15.000 osób.


Pytanie do dyskusji (raczej do osób zorientowanych w tematyce prawnej), czy nie można było dodać zapisu, że ci którzy startują "posiadają aktualną koncesję wydaną przez MSWiA i nie są aktualnie objęci postępowaniem MSWiA w sprawie cofnięcia koncesji".

Tak jak jest w przypadku wspomnianej agencji od października.

Anonimowy pisze...

Dopóki posiadają koncesję to mogą startować. Nie ma znaczenia, że trwa postępowanie. Nawet jeśli MSWiA odbierze, to przecież od decyzji można się odwołać do WSA potem do NSA, Pewnie ze dwa lata jeszcze tak pociągną...

Anonimowy pisze...

a i tak zarobili na tej imprezie. bo zamiast planowanych 900 osób bylo niecałe 600 , a czesc pracowników firmy Zubrzycki w czasie trwania tej imprezy poszli na inne zabawy sylwestrowe

Anonimowy pisze...

Przyjrzyjcie się dobrze aktualnym kontaktom (kontraktom!) miasta i jego agend z firmą Zubrzycki - jest tam ciekawy temat

Publikowanie komentarza

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.