10 gru 2009

Posady na czasie.

Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością rozpoczęło dzisiaj rekrutacje na dwa stanowiska urzędnicze:

Stanowisko ds. zadłużenia.

Stanowisko ds. obsługi zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Dlaczego na czasie? Fragment z uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 3 grudnia, w Warszawie w sprawie pozytywnej opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2010...
(...) Skład Orzekający zauważa, że wskaźniki zadłużenia Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2010-2012 wynoszące odpowiednio: 54,98%, 53,35% oraz 52,63% planowanych dochodów, nie przekraczają wprawdzie limitu zadłużenia wynikającego z w/w przepisu, ale są bliskie dozwolonej granicy zadłużenia i wymagają ciągłego monitorowania.

Podobnie przedstawia się sytuacja w odniesieniu do wskaźnika obciążeń z tytułu spłat zobowiązań w roku 2014, który jest bliski granicy dozwolonej ustawowo i wynosi 13,21% planowanych dochodów.
Źródło: Link do strony.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.