31 gru 2009

Interpelacje i zapytania bez odpowiedzi, kolejna aktualizacja.

Po raz drugi, na koniec miesiąca, zamieszczam zmodyfikowany rejestr interpelacji i zapytań radnych z listą interpelacji, na które Ratusz nie odpowiada, lub na które odpowiedzi nie są publikowane w BIPie zgodnie z zapisami statutu miasta.

Przypomnienie zapisów w statucie odnoszących się czasu oczekiwania na odpowiedź i lista interpelacji poniżej. Na liście jest co najmniej kilka bardzo ciekawych pytań, na które Ratusz nie udziela odpowiedzi...

Statut m.st. Warszawy w kwestii czasu oczekiwania radnych na odpowiedź z Ratusza i publikowania odpowiedzi w BIPie:
§ 34

(...) 5. Odpowiedzi na interpelację udziela się na piśmie, w ciągu 21 dni od daty złożenia interpelacji. Radny składający interpelację może uznać odpowiedź za niewystarczającą i zażądać jej uzupełnienia.

(...) 11. Treść interpelacji i zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami jest niezwłocznie udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zestawienie na podstawie oficjalnego rejestru interpelacji i zapytań radnych:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.