2 gru 2009

Daliśmy im wolną rękę, ale zabraliśmy pieniądze.

W sprawach trudnych, Hannie Gronkiewicz Waltz manipulacje przychodzą wyjątkowo łatwo.

Pani Prezydent zapytana w wywiadzie dla Życie Warszawa ("Nie boję się konkurentów") o obietnice bezprzewodowego internetu w całym mieście, uzasadniała rezygnacje z tego pomysłu brakiem współpracy ze strony wszystkich dzielnic. A te dzielnice, które chcą internetu mają wolną rękę.

Jednak na Żoliborzu, w dzielnicy która miała zarezerwowane środki w swoim budżecie, w ciągu tego roku zabrano pieniądze na ten cel, nie ma ich w projekcie budżetu na rok 2010, a radni dzielnicowi protestują...


Fragment wywiadu z Hanną Gronkiewicz Waltz:
ŻW: (...) No i obiecała pani bezprzewodowy Internet w całym mieście.

HGW: Zrezygnowaliśmy z kompleksowego systemu, bo nie wszystkie dzielnice chciały z nami współpracować. Daliśmy im więc wolną rękę. Bemowo już zorganizowało wolny Internet u siebie. Inni się przygotowują. A ja mogę zapowiedzieć, że w przyszłym roku w kwietniu całe Krakowskie Przedmieście, łącznie z fragmentem Powiśla, będzie objęte wolną strefą. Tylko usiąść z laptopem w kafejce lub na ławce w parku i połączyć się z siecią. A następną taką wyspą ma być w 2011 r. ul. Francuska. Tego jeszcze nikomu nie mówiliśmy!
Źródło: Izabela Kraj, Nie boję się konkurentów, Życie Warszawy, link do strony.

8 lipca 2009, fragment protokół z sesji rady dzielnicy Żoliborz:
(...) Zmiany do budżetu przedstawiła Główna Księgowa Alina Chojnicka. Zgodnie z pismem znak PB-UM-RB-DRO-3010-68-1-08 z dnia 9 czerwca br. wszystkie dzielnice zostały zobowiązane do dokonania cięć w ramach wydatków majątkowych i w ramach WPI do roku 2013, według przyznanych limitów. Dzielnica Żoliborz musi zmniejszyć wydatki majątkowe w roku bieżącym o kwotę 3.367.845 zł, w roku 2010 o kwotę 5.953.630 zł, w 2011 r. - o 3.301.286 zł, w 2012 r. o 2.834.823 zł i w 2013 r. o 2.229.408 zł. Zarząd Dzielnicy przygotował dwa warianty zgodne z narzuconymi kwotami. Należy rozstrzygnąć, w których zadaniach dokonać cięć, gdyż kwota oszczędności po rozstrzygniętych przetargach nie wystarczy na pokrycie wyznaczonego limitu. Trzeba wybrać między siecią internetową a remontami ulic Żoliborza Oficerskiego.

Pierwszy wariant przewiduje zdjęcie nakładów z sieci internetowej dla mieszkańców Żoliborza w roku 2009 w kwocie 1.544.490 zł. W tym wariancie nakłady na modernizację ulic Żoliborza Historycznego pozostają bez zmian, jeżeli chodzi o rok 2009 i jest jeszcze możliwość zwiększenia środków na zadanie „Budowa ul. Brodzińskiego”.

W drugim wariancie pozostają nakłady na internet, natomiast nie ma środków na rewitalizację i modernizację ulic Żoliborza Historycznego oraz brak jest zwiększenia na ulicę Brodzińskiego. W obu wariantach zdjęte zostają wszystkie nakłady na przebudowę budynku przy ul. Elbląskiej 43 oraz na utworzenie Centrum Integracji Społecznej i Samopomocy. Przy wymaganych cięciach Dzielnicy nie będzie stać na zrealizowanie tego zadania, a potem na bieżące utrzymanie takiej jednostki.

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Samorządowej Sławomira Pieńkowska powiedziała, że Komisja wnioskuje o pozostawienie w budżecie w dotychczasowych kwotach zarówno zadania „sieć internetowa dla mieszkańców Żoliborza” jak i „rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego”. Zdaniem Komisji, ze względu na stopień zaangażowania władz Dzielnicy w oba przedsięwzięcia, a przede wszystkim z uwagi na powzięte wobec mieszkańców Żoliborza zobowiązania dot. realizacji tych zadań, nie można w tej chwili zrezygnować z żadnego z nich.
Na sesji radni przegłosowali uchwałę:
(…)Widząc potrzebę realizacji planu modernizacji ulic Żoliborza Oficerskiego oraz mając na względzie konieczność wywiązywania się z deklaracji budowy bezprzewodowego internetu dla mieszkańców Dzielnicy, Rada Dzielnicy Żoliborz wnioskuje o pozostawienie w budżecie obu tych pozycji w dotychczasowych kwotach.

Rada Dzielnicy Żoliborz uważa, że ze względu na stopień zaangażowania władz Dzielnicy w oba przedsięwzięcia, a przede wszystkim z uwagi na powzięte wobec mieszkańców Żoliborza zobowiązania ich realizacji, nie można w obecnej chwili rezygnować z żadnego z tych zadań.
Źródło: Link do strony.

28 września 2009, relacja z sesji rady dzielnicy:
(...) Sprawa wróciła ponownie właśnie na XXXVIII Sesję. Stanowisko zawarte w przytoczonej Uchwale Nr 159 nie zostało uwzględnione przez Biuro Rozwoju Miasta, które ostatecznie w projekcie zmian budżetowych wykreśliło środki na internet. Radni Żoliborza nie kryli rozgoryczenia.
Źródło: Link do strony.

23 października 2009, relacja z sesji rady dzielnicy:
(...) Rada Dzielnicy zachowała się podobnie jak na trzech poprzednich sesjach, kiedy to opiniowała zmiany dokonywane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Konsekwentnie negatywnie opiniowała wówczas takie ograniczenia budżetowe prowadzące do wykreślenia środków przeznaczonych na ogólnodostępny internet.
Źródło: Link do strony.

No cóż jak widać kampania wyborcza bufetlandu już się rozpoczęła. Najważniejsza będzie w niej manipulacja.

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Bemowo na szczescie samo pracuje nad darmowym internetem.

Publikowanie komentarza

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.