30 lis 2009

I Ty będziesz mógł walczyć w Ratuszu z dyskryminacją.

Dwa tygodnie temu Życie Warszawy napisało o tym jak Ratusz nie może znaleźć chętnego urzędnika, który zostałby pełnomocnikiem do walki z dyskryminacją (link).

Jest jednak plan B. Jak nie znajdzie się ochotnik do 15 grudnia, to Ratusz zrobi to w czym jest najlepszy: rozpocznie rekrutacje na wolne stanowisko urzędnicze i poszuka chętnych spoza Urzędu Miasta.

Czyli dokładnie to, czego Radni chcieli uniknąć wskazując w swoim stanowisku, że ma to być osoba "spośród istniejącego stanu kadrowego Urzędu"...


Dla przypomnienia:

W czasie swojej warszawskiej wizyty XIV Dalajlama zapytał przewodniczącą Rady Warszawy Ewę Malinowską-Grupińską jak w Warszawie jest z mniejszościami. To zainspirowało Panią Przewodniczącą do wymyślenia "Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. przeciwdziałania dyskryminacji", aby zajął się "zwalczaniem rasizmu, dyskryminacji rasowej i ksenofobii" i wszystkimi innymi dyskryminacjami jakie można sobie wymyślić.

W marcu Rada Warszawy podjęła stanowisko:
Problematyka tolerancji, zwłaszcza w dziedzinach takich jak religia, światopogląd, niepełnosprawność, płeć, wiek czy orientacja seksualna, ma ogromne znaczenie dla stabilnego funkcjonowania każdej społeczności. Z tego względu konieczne jest prowadzenie działań na rzecz promowania różnorodności, równości, równouprawnienia, sprawiedliwości społecznej, równości szans i powszechnego uczestnictwa w życiu publicznym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym.

Samorząd terytorialny ma sposobność podejmowania szeregu konkretnych działań służących temu, aby stereotypy zakorzenione w umysłach nie wpływały na negatywne postawy społeczne. Niezbędnym wydaje się więc aktywne włączenie się samorządu warszawskiego w działania promujące postawy tolerancji.

Ponieważ działania niezbędne do podjęcia realizacji takiego przedsięwzięcia dotyczą różnych zakresów aktywności miasta i obejmują wiele sfer działania, Rada m.st. Warszawy stoi na stanowisku, iż konieczne jest powołanie, spośród istniejącego stanu kadrowego Urzędu m.st. Warszawy, Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. przeciwdziałania dyskryminacji.

Do zadań pełnomocnika należałoby m.in. organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na polu przeciwdziałania różnym objawom dyskryminacji, koordynowanie działań Urzędu m.st. Warszawy w zakresie wprowadzania zasad usuwających dyskryminację obywateli oraz przygotowywanie projektów kampanii społecznych propagujących ideę równości obywateli.

W ocenie Rady m.st. Warszawy wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoli na lepsze realizowanie polityki m.st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.
Pani Przewodnicząca nie mogła się doczekać działań Ratusza i w interpelacji pytała, kiedy wreszcie jej dzieło tej kadencji, stanie się faktem. I taką otrzymała kilka dni temu odpowiedź:Z niecierpliwością czekam do 15 grudnia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.