2 sie 2009

Finał "Zdążyć przed zamrożeniem."

W ostatnim tygodniu opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej ponad 50 ogłoszeń o nowych rekrutacjach, co oznacza, że rozpoczęto prawie 190 procesów rekrutacji od momentu ogłoszenia przez Panią Prezydent na początku lipca tzw. "zamrożenia etatów".

Dla porównania w całym półroczu tego roku liczba urzędników zwiększyła się o 255 osób. Nie mam wątpliwości, że tak to wymyślono: pochwalić się mediom inicjatywą z zakresu oszczędności, małą czcionką napisać "ale od 1 sierpnia" i pozwolić biurom oraz dzielnicom do woli poszukiwać urzędników.

Lista:
 1. Stanowisko ds. regulacji stanów prawnych gruntów i prowadzenia archiwum, Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów.
 2. Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego, Biuro Polityki Zdrowotnej.
 3. Stanowisko ds. finansowo-budżetowych i rozliczeń, Biuro Drogownictwa i Komunikacji.
 4. Stanowisko ds. projektów infrastrukturalnych, Biuro Funduszy Europejskich.
 5. Stanowisko ds. obsługi prawnej Biura, Biuro Zamówień Publicznych.
 6. Naczelnik Wydziału Dozoru Inwestycji Ogólnomiejskich, Biuro Rozwoju Miasta.
 7. Asystent/ka koordynatora w projekcie "Magus - Warszawski pilotażowy program wspierania przedsiębiorczości wśród osób powyżej 50 roku życia", Biuro Obsługi Inwestorów.
 8. Stanowisko ds. obsługi finansowo - księgowej dochodów i wydatków, Wydział Budżetowo - Księgowy dla Dzielnicy Wawer.
 9. Stanowisko ds. realizacji urbanistycznej, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wawer.
 10. Podinspektor ds. prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz dłużników alimentacyjnych, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Bielany.
 11. Inspektor/Podinspektor ds. inwestycji i remontów w branży drogowej, Wydział Infrastruktury, Bielany.
 12. Podinspektor, Wydział Zasobów Lokalowych, Bielany.
 13. Podinspektor - Inspektor, Wydział Obsługi Mieszkańców, Włochy.
 14. Samodzielne jednoosobowe stanowisko ds. kontroli, Targówek.
 15. Podinspektor, Wydział Oświaty i Wychowania, Włochy.
 16. Pracownik ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Bielany.
 17. Stanowisko ds. nadzorowania i prowadzenia robót w zakresie budownictwa drogowego, Wilanów.
 18. Podinspektor w Dziale Świadczeń, Bielany.
 19. Specjalista ds. kontroli wewnętrznej, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy.
 20. Specjalista w Wydziale Planowania i Analiz, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy.
 21. Referent w Wydziale Planowania i Analiz, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy.
 22. Stanowisko ds. planowania miejscowego, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.
 23. Stanowisko ds. gromadzenia, zabezpieczania i archiwizacji dokumentów, Archiwum Urzędu.
 24. Stanowisko ds. nadzoru i kontroli, Biuro Polityki Zdrowotnej.
 25. Stanowisko ds. zarządzania projektem "Wykwalifikowana kadra- wysoka jakość usług", Biuro Polityki Społecznej.
 26. Stanowisko ds. planowania miejscowego, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.
 27. Kierownik Działu Promocji Turystyki, Stołeczne Biuro Turystyki.
 28. Naczelnik Wydziału Kontroli Podatkowej, Biuro Podatków i Egzekucji.
 29. Stanowisko ds. koordynacji projektu "Warszawscy nauczyciele w Europie", Biuro Edukacji.
 30. Stanowisko ds. ewidencji księgowej dochodów Urzędu m.st. Warszawy, Biuro Księgowości i Kontrasygnaty.
 31. Stanowisko ds. leśnictwa, Biuro Ochrony Środowiska.
 32. Stanowisko ds. nadzoru, Biuro Nadzoru Właścicielskiego.
 33. Stanowisko ds. ewidencji księgowej wynagrodzeń, Biuro Księgowości i Kontrasygnaty.
 34. Stanowisko ds. nieruchomości, Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Wawer.
 35. Stanowisko ds. analizy podatkowej, Biuro Księgowości i Kontrasygnaty.
 36. Stanowisko ds. obsługi sekretarsko-asystenckiej, Biuro Administracyjno-Gospodarcze.
 37. Stanowisko ds. ewidencji księgowej, Biuro Księgowości i Kontrasygnaty.
 38. Referent/Specjalista w Dziale Planowania, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy.
 39. Referent/Specjalista w Dziale Płac, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy.
 40. Stanowisko ds. urbanistyki, Wola.
 41. Naczelnik, Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Praga Południe.
 42. Stanowisko ds. gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Praga Południe.
 43. Stanowisko ds. kadr, Wilanów.
 44. Podinspektor/Inspektor, Wydział Budżetowo-Księgowy, Bielany.
 45. Naczelnik, Wydział Architektury i Budownictwa, Wilanów.
 46. Naczelnik Wydziału, Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu, Wilanów.
 47. Radca Prawny, Bemowo.
 48. Stanowisko ds. obsługi inwestorów, Biuro Obsługi Inwestorów.
 49. Stanowisko ds. konkursów architektonicznych i urbanistycznych, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.
 50. Stanowisko ds. organizacyjno- prawnych, Biuro Prawne.
 51. Stanowisko ds. realizacji zadań z zakresu sportu, Biuro Sportu i Rekreacji.
 52. Stanowisko ds. ekonomiczno-organizacyjnych, Biuro Rozwoju Miasta.
 53. Stanowisko ds. merytorycznej obsługi i księgowości spraw związanych z podatkami i opłatami lokalnymi, Śródmieście.
Listy z poprzednich tygodni w notkach "zamrożenie".

2 komentarze:

Łukasz pisze...

"Nie mam wątpliwości" - to niechlubna postawa sędziego i oskarżyciela w jednym. Także to demostracja ograniczonego myślenia. Bez wątpliwości obraz jest jednostronny

Nie wydaje mi się, żeby HGW mogła zamrozić posady od zaraz. Oczywiście nie może tego potwierdzić nikt, kto nie zna od środka procedur ratusza. Tu odległa data może budzić emocje, ale nie wiadomo z czego wynika.

Natomiast masowa rekrutacja to naturalne zjawisko. Wszystkie organy po prostu zaczynają rekrutację, która była zaplanowana na kolejne miesiące, co jak dla mnie nie różni się od promocji w np. Media Markt z ograniczonym czasem. Albo ludzi stojących w kolejkach z pitem tuz przez datą oddania.

Sensacja znaleziona i seria artykułów spodziewanie kończy się oczekiwaną konkluzją. Zdaje się tylko, że mało kto to już czyta. Ja czekam na coś ciekawszego

pretm pisze...

Jeżeli ktoś pozwolił na masową rekrutację, czyli zatrudnianie z wyprzedzeniem (zgodnie z założeniem "rekrutacja zaplanowana na kolejne miesiące") to nie jest to żadne oszczędzanie.

A oszczędzanie miało być celem zamrożenia etatów i o tym są notki.

Proszę sobie poczytać tych którzy też zorientowali się w akcji Ratusza i jak to komentują:

Polska: Miasto rozdaje etaty, których miało nie być.

Życie Warszawy: Mrożone etaty do wzięcia.

Super Express: Gronkiewicz-Waltz zatrudnia nowych urzędasów

"Zdaje się tylko, że mało kto to już czyta."

Statystyki pokazują coś innego, dziękuję za troskę.

Publikowanie komentarza

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.