8 lip 2009

Założenia do projektu budżetu na rok 2010.

Założenia do projektu budżetu na rok 2010 są już dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej od kilku dni, ale warto umieścić link, bo jest to lektura obowiązkowa:

Założenia do projektu budżetu na rok 2010 (doc)

Z głównych kierunków działań w warunkach spowolnienia gospodarczego:

"Podjęte zostaną działania ograniczające wydatki bieżące Miasta", czyli oszczędności.

"Czasowe zamrożenie listy zadań inwestycyjnych", czyli bez nowych inwestycji.

"Oszczędności związane z niższymi ofertami cenowymi w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie na dane zadanie nie podlegają dowolnemu podziałowi i odpowiednio obniżają plan wydatków", ważne dla tych co powtarzają że niższe oferty w przetargach umożliwiają przesuwanie środków na inne inwestycje.

"Niezaciąganie zobowiązań dłużnych powodujących przekroczenie wskaźnika 55% długu w relacji do dochodów z uwagi na niepewność co do przyszłego poziomu dochodów", czyli musimy uważać na 60%.

Ponadto zapowiedź weryfikacji WPI na lata 2009-2013 poprzez "zmniejszenie łącznej kwoty wydatków inwestycyjnych o 11%-13%".

Sytuacja jest nieciekawa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.