1 lip 2009

"Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu Urzędu m.st. Warszawy" nie dla radnych.

W tej Radzie Warszawy interpelacje oraz zapytania radnych to już chyba ostatnia możliwość uzyskania informacji o pracy Ratusza. Ale na to też znajdzie się sposób.

Cytat z odpowiedzi Pani Prezydent Gronkiewicz Waltz na pytanie radnego Adama Kwiatkowskiego, o przepis prawny na podstawie którego Pani Prezydent nie udzieliła odpowiedzi w sprawie premii dla burmistrzów:
"(...) W obowiązującym stanie prawnym interpelacja nie jest zatem instrumentem umożliwiającym poszczególnym radnym uzyskanie szczegółowych informacji o funkcjonowaniu Urzędu m.st. Warszawy, a obowiązek udzielenia przez Prezydenta m.st. Warszawy pisemnej odpowiedzi na interpelację nie może być postrzegany jako nadzwyczajny tryb uzyskania przez radnych wszelkich żądanych informacji.

Dlatego też w trybie odpowiedzi na interpelację nie jest możliwe przekazanie Panu przedmiotowych informacji".
Ratusz nie był tak rygorystyczny wobec innych interpelacji np. radnej PO Małgorzaty Żuber-Zielicz pytającej o ilości etatów w Biurze Edukacji, choć wprost dotyczy to funkcjonowania Urzędu.

Jest to nic innego jak realizacja zapowiedzi złożonej już w styczniu 2007:
Pytania muszą być krótkie i rzeczowe. Na te, które "politycznie nękają" ekipę Hanny Gronkiewicz-Waltz, odpowiedzi nie będzie - zapowiada ratusz.
Źródło: Link do strony.

Prawdopodobnie jedyne rozwiązanie na przyszłość przy takim stanowisku Ratusza to składanie zapytania lub interpelacji odwołując się do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Biorąc pod uwagę możliwość, że może skończyć się na odwołaniach od decyzji o nieudostępnieniu informacji, a wtedy zostaje droga sądowa.

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

A co to była za interpelacja?

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.