4 lip 2009

Skrzywdzili Ratusz raportem.

I znowu zły NIK skrytykował naszych lokalnych mistrzów świata i okolic. Odpowiedź Ratusza? TVN Warszawa: Ratusz: raport NIK jest dla nas krzywdzący.

Dla utrwalenia najpoważniejszy zarzut z raportu Najwyższej Izby Kontroli:
4.2.7. Finansowe rezultaty kontroli

W wyniku kontroli stwierdzono, że Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wydatkował kwotę 1 428 700 zł z naruszeniem zasady należytego zarządzania finansami, polegającej na zapłacie na rzecz wykonawcy robót związanych z przebudową ulicy odszkodowania za roszczenia związane z wydłużeniem terminu realizacji przebudowy z winy inwestora.
Fragment wyjaśniający sprawę:
(...) Niedostateczna koordynacja wystąpiła w przypadku:

(...) remontu ul. Puławskiej. Na naradzie koordynacyjnej w Urzędzie Miasta w dniu 13 grudnia 2007 r., ustalono m.in. przedłużenie terminu zakończenia prac do końca maja 2008 r. W wyniku tych ustaleń, w dniu 15 września 2008 r. m.st. Warszawa i ZDM zawarły ugodę sądową z wykonawcą robót związanych z przebudową ulicy Puławskiej na odcinku ul. Dolna – ul. Domaniewska, na podstawie której m.st. Warszawa zobowiązało się do zapłaty na rzecz wykonawcy kwoty 1 428,7 tys. zł z tytułu zaspokojenia roszczeń związanych z wydłużeniem czasu trwania robót o 6 miesięcy. Wydłużenie terminu przebudowy ul. Puławskiej wynikało z konieczności skoordynowania terminów remontów i inwestycji na terenie Warszawy, w tym terminu remontu rozjazdu tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Puławska – Woronicza z remontami planowanymi przez Tramwaje Warszawskie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.