19 lip 2009

Odwilż przed zamrożeniem.

Poprzednie notki w temacie "zdążyć przed zamrożeniem".

Poniżej lista 50 stanowisk urzędniczych na które ogłoszono nabór kandydatów w ostatnim tygodniu (od poniedziałku 13 lipca, według daty publikacji w BIPie, bez ZGNów). Urzędnicy twierdzą, że liczba nowych ogłoszeń nie ma nic wspólnego z decyzją o zamrożeniu etatów od 1 sierpnia.

Ogłaszając w mediach zamrożenie etatów a następnie pozwalając na gorączkowe szukanie nowych urzędników, Ratusz zdążył już ośmieszyć to co szumnie nazwano "solidaryzmem administracji miasta" w kryzysie.
 1. Pracownik d/s obrotu nieruchomościami m.st. Warszawy, Mokotów.
 2. Pracownik (2 osoby) d/s wydzierżawiania nieruchomości m.st. Warszawy, Mokotów.
 3. Pracownik d/s renty planistycznej, Mokotów.
 4. Pracownik w Wydziale Prawnym, Mokotów.
 5. Pracownik do spraw nadzoru inwestorskiego, Mokotów.
 6. Stanowisko ds. gospodarowania zasobem nieruchomości m.st. Warszawy, Mokotów.
 7. Pracownik d/s przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, Mokotów.
 8. Stanowisko ds. organizacji i obsługi Zarządu, Praga Południe.
 9. Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, Praga Południe.
 10. Podinspektor ds. windykacji, Bielany.
 11. Stanowisko ds. animacji kulturalnej, Targówek.
 12. Stanowisko ds. programowania aplikacji, Biuro Geodezji i Katastru.
 13. Stanowisko ds. bezpieczeństwa, Wola.
 14. Stanowisko ds. rozwoju systemów infrastruktury technicznej, Biuro Infrastruktury.
 15. Stanowisko ds. rozliczenia projektu "Creative Metropoles", Biuro Kultury.
 16. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, Rembertów.
 17. Stanowisko ds. obsługi radców prawnych, Ursynów.
 18. Dwa stanowiska urzędnicze ds. podatków, Białołęka.
 19. Kierownik referatu, Wydział Budżetowo-Księgowy, Wilanów.
 20. Stanowisko ds. zieleni, Wawer.
 21. Stanowisko ds. kontroli handlu obwoźnego oraz poboru opłaty targowej, Wawer.
 22. Specjalista ds. księgowości, Wola.
 23. Stanowisko ds. koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym, Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym.
 24. Stanowisko ds. zamówień publicznych, Biuro Zamówień Publicznych.
 25. Stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-biurowej, Biuro Gospodarki Nieruchomościami.
 26. Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej, Targówek.
 27. Stanowisko ds. wydzierżawiania nieruchomości m.st. Warszawy oraz udostępniania nieruchomości pod inwestycje liniowe, Targówek.
 28. Specjalista w Wydziale Rozliczeń, Praga Północ.
 29. Stanowisko ds. wykonywania prac związanych z planowaniem i sprawozdawczością budżetową oraz obsługą systemu bankowości elektronicznej, Wawer.
 30. Główny Specjalista w Całorocznym Stoku Narciarskim „Szczęśliwice”, Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 31. Stanowisko ds. kultury, Praga Północ.
 32. Naczelnik Wydziału Kultury, Praga Północ.
 33. Stanowisko ds. prowadzenia postępowań podatkowych, Biuro Podatków i Egzekucji.
 34. Referent ds. księgowości, Targówek.
 35. Stanowisko ds. obsługi Zarządu, Targówek.
 36. Starszy referent w Wydziale Planowania i Analiz, Śródmieście.
 37. Starszy referent, Śródmieście.
 38. Specjalista ds. kontroli wewnętrznej, Śródmieście.
 39. Specjalista w Wydziale Planowania i Analiz, Śródmieście.
 40. Starszy referent w Wydziale Księgowości, Śródmieście.
 41. Stanowisko ds. obsługi prawnej Rady Dzielnicy, Targówek.
 42. Radca Prawny, Praga Południe.
 43. Stanowisko ds. informatyki, Rembertów.
 44. Stanowisko ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców, Praga Południe.
 45. Referent / Specjalista, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Północ m.st. Warszawy.
 46. Naczelnik Wydziału Obsługi Urzędu, Białołęka.
 47. Podinspektor, Wydział Prawny, Regulacji Prawnych Nieruchomości i Zamówień Publicznych.
 48. Podinspektor, Wydział Ochrony Środowiska.
 49. Podinspektor / Inspektor, Wydział Architektury i Budownictwa, Włochy.
 50. Młodszy referent, Wydział Administracyjno - Gospodarczy, Włochy.

Lista 45 stanowisk, na które ogłoszono nabór kandydatów od poniedziałku 6 lipca. Zamrożenie etatów ogłoszono 3 lipca.
 1. Stanowisko ds. administracyjno - gospodarczych, Ochota.
 2. Wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjnych, Wola.
 3. Stanowisko ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości, Bemowo.
 4. Stanowisko ds. ewidencji i remontów ulic gminnych, Wola.
 5. Stanowisko ds. obsługi Zarządu, Ursus.
 6. Stanowisko ds. melioracji i gospodarki wodno-ściekowej, Wilanów.
 7. Stanowisko ds. komunikacji, konsultacji społecznych i mediów, Śródmieście.
 8. Stanowisko ds. budownictwa, Włochy.
 9. Stanowisko ds. remontów ulic gminnych i nadzoru pasa drogowego, Włochy.
 10. Stanowisko ds. opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów m.st. Warszawy, Praga Południe.
 11. Stanowisko ds. geodezyjnych, ZMID.
 12. Naczelnik Wydziału Mostów, ZMID.
 13. Stanowisko ds. sportu i rekreacji, Praga Północ.
 14. Radca prawny, Śródmieście.
 15. Stanowisko ds. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości m.st. Warszawy, Śródmieście.
 16. Stanowisko ds. przygotowywania nieruchomości m.st. Warszawy do zbycia oraz kontroli umów użytkowania wieczystego, Śródmieście.
 17. Stanowisko ds. wydzierżawiania nieruchomości m.st. Warszawy, Śródmieście.
 18. Stanowisko ds. prowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Biuro Ochrony Środowiska.
 19. Stanowisko ds. kultury i kombatantów, Wola.
 20. Stanowisko ds. obsługi księgowej, Wola.
 21. Stanowisko ds. obsługi organizacyjno-biurowej, Wola.
 22. Stanowisko ds. obsługi kadrowej, Wola.
 23. Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, Wola.
 24. Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej, Targówek.
 25. Stanowisko ds. księgowości budżetowej, Targówek.
 26. Stanowisko ds. ewidencji księgowej programów funduszy pomocowych, Biuro Księgowości i Kontrasygnaty.
 27. Stanowisko ds. księgowej obsługi rachunku bieżącego budżetu i zaciągniętych zobowiązań, Biuro Księgowości i Kontrasygnaty.
 28. Radca prawny, Biuro Administracyjno-Gospodarcze.
 29. Stanowisko ds. obliczania udziałów i ustalania stanu prawnego nieruchomości w związku ze sprzedażą lokali, Śródmieście.
 30. Stanowisko ds. organizacji doskonalenia i awansu zawodowego nauczycieli, Śródmieście.
 31. Stanowisko ds. wsparcia użytkownika, Śródmieście.
 32. Stanowisko ds. informatyk-administrator systemów informatycznych, Wola.
 33. Stanowisko ds. realizacji i kontroli programów sportowych, Wola.
 34. Stanowisko ds. najmu lokali mieszkalnych, Śródmieście.
 35. Stanowisko ds. nadzorowania i prowadzenia robót w zakresie budownictwa drogowego, Wilanów.
 36. Stanowisko ds. obsługi Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT, Biuro Funduszy Europejskich.
 37. Naczelnik Wydziału, Wydział Architektury i Budownictwa, Wilanów.
 38. St. Referent/Specjalista ds. księgowych, Praga Południe.
 39. Stanowisko ds. architektury i urbanistyki, Wilanów.
 40. Stanowisko ds. nadzorowania i prowadzenia robót ogólnobudowlanych, Wilanów.
 41. Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, Wesoła.
 42. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, Wesoła.
 43. Stanowisko ds. asystencko-sekretarskich, Gabinet Prezydenta.
 44. Stanowisko ds. asystencko-sekretarskich, Gabinet Prezydenta.
 45. Stanowisko ds. obsługi administracyjno-finansowej, Gabinet Prezydenta.

Dla porównania:

Tydzień 29 czerwca - 3 lipca: 20 ogłoszeń.
Tydzień 22 czerwca - 26 czerwca: 18 ogłoszeń.
Tydzień 15 czerwca - 19 czerwca: 27 ogłoszeń.
Tydzień 8 czerwca - 12 czerwca: 23 ogłoszenia.
Tydzień 1 czerwca - 5 czerwca: 17 ogłoszeń.

2 komentarze:

Anonimowy pisze...

PTETM! Walcowa bije ludzi z KDT a ty śpisz!

agx pisze...

A moze Pretm gdzie zagazowany lezy...

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.