24 lip 2009

Kolejny tydzień akcji "I Ty możesz zostać urzędnikiem w czasach zamrożenia".

O absurdzie zamrożenia nowych rekrutacji, a następnie poszukiwania kandydatów na prawie 100 stanowisk urzędniczych pisałem poprzednio w notkach "zamrożenie".

Od poniedziałku Ratusz wraz z dzielnicami poszukuje kandydatów na kolejne 40 stanowisk urzędniczych. Wiele z nich ma już termin składania dokumentów w sierpniu, czyli po zamrożeniu etatów od 1 sierpnia, nadal będą zatrudniani nowi urzędnicy.

Oto lista stanowisk, na które ogłoszono rekrutacje:
 1. Stanowisko ds. planowania podsystemów energetycznych, Biuro Infrastruktury.
 2. Referent, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Północ m. st. Warszawy.
 3. Stanowisko ds. dozoru inwestycji ogólnomiejskich, Biuro Rozwoju Miasta.
 4. Samodzielny referent ds finansowych, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Rembertów.
 5. Stanowisko ds. wsparcia merytorycznego, Biuro Audytu Wewnętrznego.
 6. Stanowisko ds. społecznych i promocji zdrowia, Ursynów.
 7. Stanowisko ds. naliczania opłat za użytkowanie wieczyste, Ursynów.
 8. Stanowisko ds. przygotowania i prowadzenia, Ochota.
 9. Stanowisko ds. inwestycji i remontów, Ochota.
 10. Stanowisko ds. oświaty i sportu, Wesoła.
 11. Stanowisko ds. upowszechniania kultury, Biuro Kultury.
 12. Stanowisko ds. obsługi inwestorów, Biuro Obsługi Inwestorów.
 13. Stanowisko ds. planowania wydatków oświatowo- edukacyjnych, Biuro Planowania Budżetowego.
 14. Stanowisko ds. programów zdrowotnych, Biuro Polityki Zdrowotnej.
 15. Stanowisko ds. analiz dochodów budżetu, Biuro Planowania Budżetowego.
 16. Stanowisko ds. robót ogólnobudowlanych, Praga Północ.
 17. Stanowisko ds. obsługi prawnej, Wilanów.
 18. Stanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej, Wawer.
 19. Stanowisko ds. urbanistyki, Wola.
 20. Stanowisko ds. pomocy materialnej uczniom, Wola.
 21. Stanowisko ds. windykacji dochodów, Wola.
 22. Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i informacyjnej.
 23. Stanowisko ds. regulacji stanu prawnego dróg i innych nieruchomości oraz nabywania mienia, Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Wola.
 24. Stanowisko ds. inżynierii ruchu, Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym.
 25. Stanowisko ds. melioracji i gospodarki wodno-ściekowej, Wilanów.
 26. Stanowisko ds. koordynacji wdrażania projektów społecznych, Biuro Funduszy Europejskich.
 27. Stanowisko ds. przygotowywania postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie podziałów nieruchomości, Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer.
 28. Stanowisko ds. koordynacji wdrażania projektów nieinwestycyjnych, Biuro Funduszy Europejskich.
 29. Stanowisko ds. dzierżaw i kontroli bezumownego użytkowania gruntów, Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe.
 30. Stanowisko ds. projektów drogowych, Biuro Funduszy Europejskich.
 31. Stanowisko ds. analiz i sprawozdawczości w obszarze zatrudnienia, Wydział Kadr dla Dzielnicy Wawer.
 32. Stanowisko ds. architektury i budownictwa, Wilanów.
 33. Zastępca dyrektora OSiR ds. logistyki i planowania, OSiR Targówek.
 34. Zastępca kierownika zespołu, OSiR Targówek.
 35. Stanowisko ds. obsługi finansowej projektu "Warszawa Stolicą Czystości", Biuro Ochrony Środowiska.
 36. Stanowisko ds. zadłużenia, Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością.
 37. Stanowisko ds. badań społecznych, Centrum Komunikacji Społecznej.
 38. Stanowisko ds. rozliczenia projektu II linii metra, Biuro Funduszy Europejskich.
 39. Stanowisko ds. organizacyjnych, Biuro Funduszy Europejskich.
 40. Stanowisko ds. koordynacji i monitoringu, Sekretariat ds. EURO 2012.

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

patrzcie kto na pierwszym miejscu!!

http://wiadomosci.onet.pl/waszymzdaniem/30656,93,artykul.html

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.