19 maj 2009

Plany, plany.

Pani Prezydent wydała oświadczenie w sprawie Pola Mokotowskiego, które zostało umieszczone na stronach miasta: Oświadczenie Prezydent m.st. Warszawy w sprawie Pola Mokotowskiego.

Wszyscy o tym piszą szczegółowo (ciekawa analiza np. tutaj), więc może troszkę z innej strony.

Program wyborczy Hanny Gronkiewicz Waltz:
Konieczne plany zagospodarowania

Sytuacja w Warszawie jest bardzo zła. Planami pokryto zaledwie 14 procent powierzchni miasta. Brak planów spowalnia i podraża inwestycje oraz pozostawia decyzje w rękach urzędnika - łatwo zgadnąć, że taki stan rzeczy sprzyja brakowi przejrzystości, a co za tym idzie korupcji. Istniejąca procedura wydawania jednorazowych "decyzji o warunkach zabudowy" (zamiast gotowych planów miejscowych) jest czasochłonna, biurokratyczna i hamuje rozwój inwestycji. Obecne władze bardzo wiele mówią o potrzebie poprawy, ale niewiele robią.

My gwarantujemy konsekwencję i stanowczość w walce o przywróceniu normalności. Nie będziemy wzorem naszych poprzedników rozpoczynać od wrzucenia istniejących projektów do kosza, gdyż Warszawa nie ma czasu do stracenia. Wykorzystamy opracowania przygotowane dotychczas - "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy" oraz "Strategię Rozwoju Warszawy do roku 2020" odpowiednio je modyfikując i rozwijając. Przekażemy odpowiednie środki finansowe na szybkie wykonanie i ukończenie prac planistycznych.
W grudniu 2006 Hanna Gronkiewicz Waltz obiecała na rok 2007: "liczba planów zagospodarowania zwiększy się o 5 procent.", a w maju roku 2007 zadeklarowała i podpisała zobowiązanie: "Zwiększenie ilości planów zagospodarowania przestrzennego do 20 procent". To były obietnice na rok 2007.

Oto zestawienie przygotowane na prośbę jednego z radnych Rady Warszawy, Tomasza Zdzikota, prezentujące procentowe pokrycie planami w poszczególnych dzielnicach na koniec marca. Czyli ponad dwa lata od składanych obietnic:


Każdy może ocenić czy to jest tempo na miarę obietnic wyborczych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.