27 mar 2009

Podwyższanie przez obniżanie.

Jarosław Maćkowiak, sekretarz miasta na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej zabawiał posłów historyjkami o tym, że praca w Urzędzie m. st. Warszawy różni się od pracy w Urzędzie Gminy w Ustrzykach Dolnych i dlatego Pani Prezydent podwyższa kryteria w organizowanych konkursach na stanowiska urzędnicze.

Ratusz postanowił wrócić do pomysłu znalezienia urzędnika na "Stanowisko ds. transportu rowerowego i komunikacji pieszej" w Biurze Drogownictwa i Komunikacji. Ponad rok temu nie znaleziono chętnych i postępowanie rekrutacyjne zakończono bez sukcesu.

Wymagania konieczne prezentowały się wtedy następująco:
 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie wyższe
 • min. 3-letni staż pracy
 • dobra obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel)
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
A wśród wymagań pożądanych znajdowały się trzy ważne punkty:
 • wykształcenie wyższe o kierunku: transport lub komunikacja
 • znajomość zagadnień dotyczących spraw komunikacji rowerowej, obsługi komunikacyjnej miasta oraz infrastruktury technicznej miasta
 • doświadczenie zawodowe przy realizacji zagadnień związanych z transportem i komunikacją miejską
Po roku Ratusz postanowił obniżyć oczekiwania i teraz do wymagań koniecznych zaliczono:
 • obywatelstwo polskie
 • min. wykształcenie średnie
 • min. 3-letni staż pracy
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
W wymaganiach pożądanych pozostał tylko punkt związany z doświadczeniem zawodowym:
 • min. 6 – miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie zagadnień dotyczących planowania i rozwoju transportu rowerowego
 • min. 6 – miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
I tak podwyższyliśmy z "wykształcenie wyższe" na "min. wykształcenie średnie".

Jeżeli teraz też nie uda się znaleźć kandydatów, to pozostanie w następnym konkursie wpisać tylko "umie jeździć na rowerze".

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.