4 mar 2009

Barometr warszawski w roku 2009.

W przyszłym tygodniu zakończony zostanie przetarg na realizację regularnego badania opinii społecznej "Barometr warszawski" w roku 2009.

W roku 2008 wydano na ten cel ponad 150 tysięcy złotych, a że nie są to proste badania to zamieściłem poniżej kilka fragmentów ze specyfikacji wymagań do zamówienia. Pomimo wydawania co roku ze wspólnej kasy podobnej kwoty, tylko urzędnicy znają wyniki tych badań.

Trzy miesiące temu przy pytaniu o koszty, pytałem również mailowo Centrum Komunikacji Społecznej: czy biuro przewiduje możliwość publikacji Barometru Warszawskiego np. na stronach internetowych urzędu miasta, aby wyniki badań były dostępne dla mieszkańców. Tak w ramach ulubionej przejrzystości.

Niestety chęć do komunikacji Dyrektora CKS, Pana Marcina Wojdata zakończyła się po zadaniu tego "trudnego" pytania.

W Biuletynie Informacji Publicznej od miesiąca czeka na odpowiedź zapytanie radnego Jarosława Krajewskiego: o koszty badań, wyniki z drugiego półrocza 2008 oraz możliwość udostępnienia wyników badań radnym Rady Warszawy.

Zobaczymy, co odpowie Pani Prezydent.„Realizacja regularnego badania opinii społecznej „Barometr warszawski” w 2009 roku”:
Założenia dotyczące badania:
  • wywiad bezpośredni (face-to-face), realizowany techniką PAPI w domu respondenta;
  • długość kwestionariusza każdorazowo wynosić będzie maksymalnie 18 stron A4, w każdej fali zadanych zostanie 5-6 pytań otwartych;
  • reprezentatywna losowa próba mieszkańców Warszawy (w każdej z czterech fal 1100 efektywnych wywiadów);
  • liczba wywiadów zrealizowana na poziomie poszczególnych dzielnic będzie proporcjonalna do liczby mieszkańców tych dzielnic w wieku 15+;
  • w realizacji terenowej projektu udział wezmą ankieterzy, którzy wcześniej realizowali wywiady sondażowe w badaniach ilościowych – zasada ta dotyczy każdej fali badania;
  • każdy z biorących udział w badaniu ankieterów zrealizuje nie więcej niż 32 efektywne wywiady w jednej fali badania – co oznacza, że w jednej fali badania weźmie udział minimum 35 ankieterów – zasada ta dotyczy każdej fali badania;

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

mocne

Publikowanie komentarza

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.