16 mar 2009

1 248 zł. obiektem zainteresowania Rady Warszawy.

Z serii "absurdy i inne takie".

Okazuje się, że do zwolnienia 26 zagranicznych studentów z konieczności zakupu biletów komunikacji miejskiej przez tydzień, potrzebna jest… specjalna uchwała Rady Warszawy.

W czwartek radni będą głosować nad następującą propozycją:
Uchwała w sprawie przyznania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie grupie 26 studentów zagranicznych z Międzynarodowej Organizacji Studenckiej AIESEC w okresie od dnia 23 do 29 marca 2009 r.

§ 1. 1. Uprawnia się do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie grupę 26 studentów zagranicznych z Międzynarodowej Organizacji Studenckiej AIESEC, biorących udział w projekcie PEACE Cross-cultural Understanding 2009 w okresie od dnia 23 do 29 marca 2009 r.

2. Dowodem poświadczającym prawo do bezpłatnych przejazdów osób, o których mowa w ust. 1, jest zaświadczenie wydane przez Międzynarodową Organizację Studencką AIESEC Komitet Lokalny Warszawa Szkoła Główna Handlowa.

§ 2. Środki na pokrycie wydatków związanych z przewozami osób określonych w § 1 ust. 1 zabezpiecza się w budżecie m.st. Warszawy.
Co to takiego PEACE Cross-cultural Understanding 2009 i dlaczego potrzebujemy uchwały? Wyjaśnia to uzasadnienie:
AIESEC Komitet Lokalny Warszawa Szkoła Główna Handlowa realizuje projekt PEACE Cross-cultural Understanding 2009, który odpowiada na potrzebę zrozumienia mięjdzykulturowego, zwalczania stereotypów, nietolerancji i uprzedzeń w Polsce. W ramach projektu zapraszani są do Polski studenci z całego świata, którzy prowadząc zajęcia w polskich liceach, stwarzają młodym ludziom unikalną szansę na bezpośredni kontakt z innymi nacjami. Projekt jest realizowany we współpracy z Amnesty International oraz Rotary International. Ma on charakter edukacyjny i wspiera rozwój polskiego społeczeństwa.

W dniach 23 - 29 marca 2009 r. 26 osobowa grupa studentów zagranicznych z Międzynarodowej Organizacji Studenckiej AIESEC będzie realizowała wyżej opisany projekt w Warszawie.

Nadanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów w m. st. Warszawie niniejszej grupie studentów zagranicznych w wyżej wskazanym terminie będzie stanowiło nieocenioną pomoc w realizacji przedmiotowego projektu.
Koszt przyznania uprawnień dla budżetu ma wynieść 1 248 zł (równowartość biletu siedmiodniowego na pierwszą i drugą strefę dla każdego studenta).

No ale dzięki temu Rada Warszawy przyczyni się do "zwalczania stereotypów, nietolerancji i uprzedzeń w Polsce."

4 komentarze:

Anonimowy pisze...

Dzięki temu uzasadni konieczność swojego istnienia ( wydawania kasy podatników na ten nikomu niepotrzebny organ administracji publicznej).

Anonimowy pisze...

Nie wiem jak obecnie, ale jeszcze kilka lat temu identyfikator uczestnika konferencji CHISA w Pradze upoważniał do darmowego przejazdu wszystkimi środkami komunikacji miejskiej. Ale ta konferencja miewa z reguły powyżej tysiąca uczestników. Czy dla 26 osób organizator ze strony polskiej nie mógł wykupić biletów tygodniowych? Znając zasady finansowania międzynarodowych projektów prawdopodobnie byłoby to możliwe. Ale łatwiej jest zawracać głowę Radzie Miasta...

pretm pisze...

Czy dla 26 osób organizator ze strony polskiej nie mógł wykupić biletów tygodniowych?

Szczególnie, że to SGH.

Anonimowy pisze...

Jasne że mógł i powinien, ale czym by się zajmowała Rada Mista - musiałaby się zająć sprawami istotnymi dla obywateli.

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.