27 lut 2009

Ligia Krajewska już poznała statut miasta.

O procedurach na Radzie Warszawy w nawiązaniu do notki Statut sobie, Pani Ligia sobie.

W połowie stycznia wiceprzewodnicząca Rady Warszawy Ligia Krajewska (PO) zerwała sesję rady miasta, ignorując zapisy statutu, który w momencie stwierdzenia braku kworum w trakcie głosowania zobowiązuje do przeprowadzenia następującej procedury:
W przypadku, gdy w trakcie ustalenia wyników głosowania lub w trybie ust. 5 zostanie przez przewodniczącego obrad stwierdzony brak quorum, przewodniczący obrad wzywa radnych do powrotu na salę.

Jeżeli mimo wezwania przewodniczącego obrad uzyskanie quorum nie będzie możliwe, przewodniczący obrad zarządza sporządzenie nowej listy obecności i złożenie przez obecnych na sali radnych podpisów, które stanowić będą podstawę do potwierdzenia obecności radnego na posiedzeniu.
Zapis wideo:


Ale ludzie uczą się na własnych błędach i wczoraj Pani Przewodnicząca już wiedziała jak należy postępować w przypadku stwierdzenia braku kworum.

Wykonała wszystko zgodnie ze statutem i nawet na koniec powiedziała: "Bo jak wiecie państwo zapis w statucie…" :)

Zapis wideo:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.