12 sty 2009

SPEC w programie wyborczym HGW.

Wcześniej pisałem o porozumieniu programowym podpisanym pomiędzy Platformą i SLD/SdPL w obecności Hanny Gronkiewicz Waltz, w którym wyraźnie zaznaczono, że Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA nie będzie prywatyzowane.

Ponieważ program wyborczy Pani Prezydent należy do tych bardziej strzeżonych dokumentów (by się ludziom od zbyt wielu obietnic w głowach nie poprzewracało) to dla ułatwienia poniżej zamieszczam dłuższy fragment dotyczący prywatyzacji i określenia zadań miasta w odniesieniu do spółek strategicznych takich jak SPEC:
W rękach miasta tylko niezbędne spółki.

Dziś miasto jest jedynym właścicielem 34 spółek i współudziałowcem w kolejnych 22 spółkach.

Część istniejących spółek miejskich działa w obszarach strategicznych dla życia miasta, takich jak wodociągi i kanalizacja (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.), transport miejski (Metro Warszawskie Sp. z o.o., Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.), ciepłownictwo (Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.), utrzymanie czystości i utylizacja odpadów (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.).

Na prezydencie miasta ciąży obowiązek zapewnienia pełnej gwarancji, pewności i powszechności świadczenia usług z zakresu działania tych spółek.


Monopolistyczny charakter działania tych spółek w chwili obecnej nie sprzyja optymalnemu wykorzystaniu ich możliwości i potencjału, przede wszystkim w odniesieniu do kosztów eksploatacji i polityki cenowej.

Naszym zadaniem będzie doprowadzenie do takich zmian w organizacji, finansowaniu i nadzorze właścicielskim by obsługa miasta w tych strategicznych obszarach gwarantowała:
  • bezpieczeństwo ciągłej i powszechnej dostępności usług,
  • właściwą eksploatację oraz efektywną politykę remontowo-inwestycyjną,
  • ekonomicznie uzasadnioną politykę cenową usług, wykluczającą nadmierne zawyżanie cen z uwagi na monopol, bieżący nadzór i kontrolę miasta,
  • możliwość takich zmian organizacyjnych, które doprowadzą do wewnętrznej konkurencji.
Charakter działalności pozostałych spółek miejskich jest bardzo zróżnicowany. W większości przypadków utrzymywanie ich jest efektem wieloletnich, sięgających lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych przyjętych struktur organizacyjnych miasta. Do takich należą np. Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o., Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego Sp. z o.o., Komunalne Domy Towarowe Sp. z o.o. i inne. Są one swoistą nagrodą dla lojalnych partyjnych funkcjonariuszy rządzącej partii, którzy obejmują w nich dobrze płatne posady prezesów, członków zarządów i rad nadzorczych.

Dokonamy analizy celowości ich dalszego funkcjonowania i doprowadzimy do likwidacji tych spółek, których działalność nie leży w interesie miasta.
Wydaje mi się, że rozgraniczenie w programie wyborczym pomiędzy spółkami strategicznymi jak SPEC, nad którymi miasto powinno mieć kontrolę a spółkami „których działalność nie leży w interesie miasta” jest oczywiste. I całkiem słuszne.

Jednak w czasie najbliższej sesji rady miasta bardzo chętnie posłucham jak Pani Prezydent ma zamiar zapewnić realizację zadań odnoszących się do spółek strategicznych (np. "bieżący nadzór i kontrolę miasta" oraz "ekonomicznie uzasadnioną politykę cenową") w momencie sprywatyzowania SPECu.

3 komentarze:

Anonimowy pisze...

Hm, chyba trzeba kupić tzw. "kozę" i zacząć gromadzić węgiel na przyszłą zimę...

Anonimowy pisze...

poprostu SKŁAMAŁA! dla kasy bufetowa zrobi wszystko.

Anonimowy pisze...

Kłamstwo to jej drugie imię, a propaganda to najukochańsza przyjaciółka.

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.