9 sty 2009

SPEC do prywatyzacji? Rada Warszawy ma głosować już za tydzień.

W nawiązaniu do NieSPECjalnie zgodne z porozumieniem.

Pierwsza sesja rady miasta w nowym roku i już Rada Warszawy ma głosować za pozwoleniem na prywatyzację Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

Ciekawe czy już to uzgodniono z koalicjantem, który do tej pory mówił "nie".

Fragment projektu uchwały:
§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie akcji m.st. Warszawy w jednoosobowej spółce m.st. Warszawy pod firmą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w trybie rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, za cenę nie niższą niż wynikająca z analizy wykonanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy (Dz. U. Nr 64, poz. 408 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Cała uchwała plus uzasadnienie jest dostępna tutaj (dokument doc).

Co dalej jeżeli Rada przegłosuje uchwałę? Fragment uzasadnienia:
(...) W przypadku uzyskania zgody Rady m.st. Warszawy przeprowadzony zostanie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych przetarg na wyłonienie wykonawcy analizy prywatyzacyjnej oraz doradztwa w procesie prywatyzacji. Po odbiorze analizy, opublikowane zostanie ogłoszenie w sprawie zaproszenia do rokowań. Decyzję w sprawie dopuszczenia do rokowań, a następnie wyboru podmiotu do zawarcia umowy sprzedaży akcji, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji ds. rokowań, po przeprowadzonych negocjacjach, podejmie Prezydent m.st. Warszawy. Po zakończeniu procedury opracowany zostanie raport końcowy z jej przebiegu.

3 komentarze:

Anonimowy pisze...

a czy SPEC jest w takim stanie, że wymaga prywatyzacji?

pretm pisze...

Tutaj trzeba zajrzeć do uzasadnienia.

Ratusz twierdzi, że SPEC potrzebuje inwestycji a Ratusz nie przewiduje dodatkowych środków.

Zarząd Spółki przygotowuje obecnie aktualizację planu inwestycyjnego Spółki pod kątem jej zweryfikowanych potrzeb, w tym wynikających z polityki energetycznej Państwa. Miasto będąc jedynym akcjonariuszem Spółki nie planuje w najbliższych latach (WPI) ponieść nakładów finansowych na podwyższenie jej kapitału. Budżet Miasta obejmuje największy w okresie ostatnich lat zakres inwestycji, tak w ujęciu rzeczowym jak i finansowym. Z tej przyczyny, Spółka oprócz aportów w postaci nieruchomości użytkowanych przez nią, nie może opierać swego rozwoju na dokapitalizowaniu przez Akcjonariusza. Korzystnym w tej sytuacji rozwiązaniem, które zabezpieczy rozwój i konkurencyjność SPEC S.A., jest prywatyzacja Spółki, czyli wyłonienie w trybie publicznym inwestora branżowego, gwarantującego dopływ kapitału, realizację pakietu inwestycyjnego oraz zabezpieczenia socjalne dla pracowników Spółki.

Zysk w okolicach 30 milionów rok temu.

Anonimowy pisze...

Hm, od czasu prywatyzacji STOEN-u za poprzedniej kadencji PO zaczęły zdarzać się poważne awarie sieci elektrycznej...

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.