24 gru 2008

"W związku z ustnym udzieleniem odpowiedzi interpelacja została wycofana".

Ponad dwa tygodnie temu w notce Znikająca interpelacja radnego Platformy opisałem na podstawie zmian w Biuletynie Informacji Publicznej jak usunięto interpelację w sprawie stadionu Legii autorstwa Piotra Kalbarczyka, radnego Rady Warszawy z Platformy Obywatelskiej.

Dla przypomnienia: interpelacja zawierała 35 szczegółowych pytań w tematach takich jak: koszty związane z rozbudową infrastruktury wokół stadionu, w jaki sposób inne samorządy dofinansowują polskie kluby, przyczynę braku przedstawienia wynegocjowanego w sierpniu aneksu do umowy z Legią radnym komisji sportu, koszt budowy parkingów. Generalnie rzeczy które warto wiedzieć.

Przez wiele tygodni w BIPie nie pojawiła się żadna odpowiedź a w końcu usunięto również samą interpelację. Pan Radny nie odpowiedział na moje pytanie czy otrzymał odpowiedź i czy byłby gotowy przekazać ją do publikacji.

Teraz w rejestrze interpelacji i zapytań Radnych Rady m.st. Warszawy pojawiła się adnotacja następującej treści:
W związku z ustnym udzieleniem odpowiedzi interpelacja została wycofana na wniosek radnego P. Kalbarczyka z dnia 27.11.08
Ekran z rejestru:



Przejrzałem rejestr interpelacji i wygląda na to, że jest to pierwszy taki przypadek, w którym radnemu udzielono ustnej odpowiedzi po której wycofał interpelację.

Do tego statut miasta jest dosyć precyzyjny, jeżeli chodzi o formę odpowiedzi. Cały art. 34 Statutu Miasta Stołecznego Warszawy o interpelacjach i zapytaniach:
§ 34

1. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla Miasta. Interpelacja obejmuje wskazanie konieczności rozwiązania problemu i żądanie zajęcia stanowiska przez Prezydenta.
2. Interpelacja wymaga zachowania formy pisemnej. Ustne przedstawienie interpelacji na sesji nie może przekraczać 5 minut.
3. Interpelację składa radny na sesji bądź w okresie między sesjami.
4. Interpelację kieruje się do Prezydenta za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta.
5. Odpowiedzi na interpelację udziela się na piśmie, w ciągu 21 dni od daty złożenia interpelacji. Radny składający interpelację może uznać odpowiedź za niewystarczającą i zażądać jej uzupełnienia.
6. Odpowiedź na interpelację przedstawiana na sesji nie może przekraczać 10 minut.
7. Zapytanie dotyczy kwestii incydentalnej i wnoszone jest ustnie na sesji. Zapytanie nie może trwać dłużej niż 2,5 minuty.
8. Odpowiedzi na zapytanie udziela Prezydent bądź wskazana przez niego osoba, ustnie na sesji lub, w razie konieczności przeprowadzenia analiz, pisemnie w ciągu 14 dni.
9. Odpowiedź na zapytanie udzielona na sesji nie może przekraczać 5 minut.
10. Rejestr złożonych interpelacji i zapytań radnych prowadzi Przewodniczący Rady Miasta.
11. Treść interpelacji i zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami jest niezwłocznie udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej.
Jakie ustne udzielenie odpowiedzi i jeszcze bez jej opublikowania w BIPie?

Wygląda to raczej na próbę ukrycia niewygodnych pytań na temat kontrowersyjnej inwestycji z jednoczesną ucieczką od udzielenia odpowiedzi, która z definicji powinna być dostępna publicznie.

PS Rozwiązanie nie powinno być trudne. Inny radny mógłby wydobyć te pytania poprzez archiwum Rady i wnieść tą interpelację jako swoją. I następnie czekać spokojnie na odpowiedź.

5 komentarzy:

Anonimowy pisze...

Jaka interpelacja, skoro została wycofana ? :). bark interpelacji, brak odpowiedzi ....

pretm pisze...

"W związku z ustnym udzieleniem odpowiedzi interpelacja została wycofana na wniosek radnego P. Kalbarczyka z dnia 27.11.08"

Według tej uwagi najpierw otrzymał odpowiedź i później wycofał interpelację. Czyli w momencie udzielenie odpowiedzi interpelacja nadal była aktualna.

Gdyby uwaga dotyczyła tylko wycofania interpelacji nie byłoby sprawy.

Anonimowy pisze...

Przyszedł do niego jakiś znajomy od śrub w samochodach, wyjaśnił wątpliwości i rozsądny chłopina wycofał te pochopne i tendencyjne pytania.

Anonimowy pisze...

tendencyjne pytania bywaja calkiem trudne:)

Anonimowy pisze...

ale został złamany Regulamin!!! interpelacja powinna wrócić + pisemna odpowiedź! KORUPCJA NA CAŁEGO!!!!

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.