21 paź 2008

W czwartek na sesji rady miasta o monitoringu.

W czwartek radni na sesji rady miasta podejmą ważną decyzję związaną z bezpieczeństwem mieszkańców. Ratusz oczekuje od radnych zgody na zlikwidowanie Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu i przeniesienie zadań związanych z monitoringiem do Straży Miejskiej.

O tym, że za takim rozwiązaniem lobbuje Zbigniew Leszczyński, komendant straży miejskiej Stołeczna pisała już w kwietniu (Monitoring w ręku strażników?). Powodem mają być między innymi ograniczenia prawne związane z prowadzeniem monitoringu przez osoby cywilne.

Mam nadzieję, że zanim decyzja zostanie podjęta Ratusz wytłumaczy z czego wynika konieczność takiej zmiany i czy wszystkie opinie prawne wskazują, że zmiany są niezbędne do poprawnego i zgodnego z prawem działania monitoringu.

Po drugie chciałbym też wiedzieć, jak zapewniono, że wprowadzane zmiany nie będą miały negatywnego wpływu na działanie monitoringu, który jest istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Sukcesy miejskiego monitoringu na przestrzeni lat są znane a co kilka dni media informują o kolejnych akcjach Policji lub Straży Miejskiej będących reakcją na sygnały operatorów monitoringu. Warto też zacytować "Warszawski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego":
Od wielu lat miasto stołeczne Warszawa prowadzi działania związane z monitorowaniem przestrzeni publicznej. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa jego mieszkańcom, jak i osobom przybyłym, a także ich mieniu. Mając na względzie sprawną realizację powyższego, uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy (z dnia 27 marca 2003 r.) został utworzony Zakład Obsługi Systemu Monitoringu (ZOSM).

W roku 2007 operatorzy ZOSM ujawnili i przekazali do realizacji Policji oraz Straży Miejskiej 11 689 zdarzeń. Z tego w poszczególnych kategoriach:
rozbój, gwałt, ciężkie uszkodzenie ciała – 42,
kradzieże – 203,
włamania – 14,
bójka, pobicie – 667,
handel narkotykami, środkami odurzającymi – 63,
nietrzeźwy kierowca – 151,
pomoc w ujawnieniu przestępstwa – 61,
uszkodzenie mienia – 313,
wykroczenia (czyny chuligańskie, zażywanie narkotyków, osoby nieletnie bez nadzoru, osoby poszukiwane, osoba leżąca, kolizje drogowe, nielegalne spożywanie alkoholu, nielegalne plakatowanie) – 10 175.
Najgorsze, co się może zdarzyć to majstrowanie przy czymś co działa dobrze. Szczególnie w obliczu zadań związanych z rozbudową monitoringu przed Euro 2012.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.