17 paź 2008

Plan wydatków inwestycyjnych mniejszy o 264 miliony złotych.

Rzeczywiste problemy z wykonaniem poszczególnych inwestycji można wyczytać z uzasadnień do zmian w budżecie proponowanych przez Ratusz. Najbliższe zmiany polegają głównie na zmniejszaniu wydatków inwestycyjnych na ten rok.

Na następnej sesji Ratusz z pomocą radnych zrzuci z planowanych wydatków inwestycyjnych ponad 260 milionów złotych i przesunie je na lata kolejne:
Zmniejszenie wydatków majątkowych związane jest z weryfikacją nakładów i dotyczy zmniejszeń i zwiększeń wydatków planowanych na realizację poszczególnych zadań m.st. Warszawy. W ramach proponowanych zmian dokonuje się zmniejszenia wydatków planowanych na realizację zadań przez Dzielnice o kwotę 3.494.434 zł oraz zmniejszenia wydatków planowanych na realizację zadań ogólnomiejskich o kwotę 264.680.222 zł.
Czyli chcieliśmy zrealizować, ale się nie dało. Oto kilka wybranych inwestycji, w których zmniejszono wydatki na ten rok wraz z uzasadnieniem:

Budowa ul.Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki - zadanie 6
Zmniejsza się planowane wydatki na 2008 r. o kwotę 17.673.632 zł, którą przesuwa się na realizację zadania w 2009 r. W kwietniu br. rozwiązano umowę z dotychczasowym wykonawcą dokumentacji projektowej, który nie dotrzymał terminu zakończenia prac. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór nowego wykonawcy dokumentacji. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 3.11.2008 r. W związku z powyższym nie będzie możliwe zrealizowanie planowanego na 2008 r. zakresu robót budowlanych.
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba" - zadanie 16
Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 7.500.000 zł, którą przesuwa się na realizację zadania w 2009 r. Z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, nie będzie możliwe zrealizowanie planowanego na 2008 r. zakresu wykupu nieruchomości na cele budowlane.
Przebudowa ul.Marynarskiej na odc. ul.Taśmowa - ul.Rzymowskiego - zadanie 27
Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 17.000.000 zł, którą przesuwa się na realizację zadania w latach następnych. Z uwagi na przedłużające się postępowania administracyjne w zakresie uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji nie będzie możliwe rozpoczęcie w 2008 r. robót budowlanych.
Przebudowa ul. Trakt Lubelski - zadanie 29
Zmniejsza się zaplanowane wydatki o kwotę 8.000.000 zł, którą przesuwa się na realizację zadania w latach następnych. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, nie będzie możliwe zrealizowanie w br. wykupów nieruchomości i robót budowlanych.
Budowa Trasy "Krasińskiego" na odc. Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym - zadanie 31
Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, nie będzie możliwe zrealizowanie w 2008 r. planowanego zakresu prac projektowych i wykupów nieruchomości na cele budowlane. W związku z tym zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 15.000.000 zł, którą przesuwa się na realizację zadania w latach następnych.
Przebudowa oświetlenia ulic - zadanie 34
Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 12.975.000 zł, którą przesuwa się na realizację zadania w latach następnych. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przebudowy oświetlenia w Al. Solidarności. Termin składania ofert wyznaczono na drugą połowę października br. W związku z powyższym nie będzie możliwe zrealizowanie w 2008 r. planowanego zakresu robót budowlanych. Ponadto, nie będzie możliwe zrealizowanie w br. przebudowy oświetlenia ulicy Wybrzeże Gdyńskie.
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej - zadanie 50
Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3.900.000 zł, którą przesuwa się na realizację zadania w 2009 r. Z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, nie będzie możliwe zrealizowanie planowanego na 2008 r. zakresu wykupu nieruchomości na cele budowlane.
Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odc. ul. Połczyńska - ul. Sternicza - zadanie 73
Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3.000.000 zł, którą przesuwa się na realizację zadania w 2009 r. Z uwagi na trudności z pozyskaniem gruntów niezbędnyvh do realizacji inwestycji, nie będzie możliwe zrealizowanie planowanego na 2008 r. zakresu robót budowlanych.
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) - II etap
Zmniejsza się planowane wydatki na realizację II etapu parkingów strategicznych o kwotę 2.740.076 zł, którą przesuwa się na realizację zadania w 2009 r. Odwołania od decyzji lokalizacyjnych dla parkingów "PKP - Rembertów" i "Kabaty", przedłużające się prace projektowe parkingów "SKM - Anin" i "Ursynów" oraz wydłużające się postępowania przetargowe parkingów "SKM - Wawer" i "Aleja Krakowska", skutkują opóźnieniami w realizacji planowanego na 2008 r. zakresu rzeczowego zadania.
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)
Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4.300.000 zł, którą przesuwa się na realizację zadania w 2009 r. Przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla parkingu strategicznego "PKP - Wesoła" na terenach kolejowych, skutkują nie zrealizowaniem w bieżącym roku planowanego zakresu rzeczowego zadania.
Muzeum Warszawskiej Pragi - zadanie 5
Zmniejsza się środki planowane na rok 2008 o kwotę 1.729.780 zł. W roku bieżącym zostanie opracowana koncepcja realizacji zadania. Wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie robót budowlanych planuje się na rok przyszły.
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - zadanie 8
W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania (dokumentacja wymaga uzupełnień i aktualizacji) nie jest możliwe wydatkowanie wszystkich środków finansowych zaplanowanych na rok bieżący. Dlatego też, pomniejsza się zaplanowane w br. wydatki o kwotę 5.643.000 zł, którą przesuwa się na realizację zadania w 2009 r.
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących - zadanie 3
W celu dostosowania poziomu środków finansowych ujętych w budżecie miasta do możliwego do wykonania w roku bieżącym zakresu rzeczowego, zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000.000 zł, którą przesuwa się na realizację zadania w 2009 r.
Z innych ciekawych rzeczy to w WPI pojawiła się pozycja „Realizacja na Pl. Piłsudskiego krzyża upamiętniającego obecność Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie”.

Planowany wydatek to 2.5 miliona złotych.

2 komentarze:

Anonimowy pisze...

jak to "zmniejsza się", "przesuwa", przecież to Kaczyński wstrzymał inwestycje w Warszawie, no nie?

pretm pisze...

Oczywiście, że tak.

Lech Kaczyński wstrzymał wszystkie inwestycje które były w przeszłości, które wykonywano jak był prezydentem i wstrzymał wszystkie te w przyszłości. Nawet te które jeszcze nie są w planach.

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.