15 sie 2008

"PO rządzi przez p.o." (kontynuacja).

Wywiad z Hanną Gronkiewicz Waltz, Gazeta Wyborcza, grudzień 2006:
GW: Jak z konkursami na wysokie stanowiska w ratuszu?

HGW: - Będą, chociaż uważam, że przesadą ustawy przyjętej za rządu Belki jest konkurs na dyrektora gabinetu. To stanowisko czysto polityczne, gdzie ważne jest zaufanie. Jestem przeciwniczką fikcji w życiu publicznym, i to z zasady, nie jako prezydent. Ale dostosuję się do prawa.
Źródło: Link do strony.

Na początku stycznia w notce O "PO rządzi przez p.o." pisałem o krytycznych wypowiedziach Grażyny Kopińskiej (program "Przeciw Korupcji" Fundacji Batorego) i Alicji Pacewicz (Centrum Edukacji Obywatelskiej) na temat polityki Ratusza polegającej na długotrwałym utrzymywaniu osób pełniących obowiązki (p.o.) na stanowiskach kierowniczych i unikaniu organizowania otwartych konkursów.

Stąd hasło "PO rządzi przez p.o."

W styczniu na 36 biur w Ratuszu, 20 z nich było kierowane przez p.o. dyrektorów a 6 nie miało w kierownictwie żadnego p.o. Czy sytuacja zmieniła się po ponad pół roku?

Na podstawie Biuletynu Informacji Publicznej:

Biura, którymi kieruje p.o. dyrektora:
 1. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich,
 2. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego,
 3. Biuro Edukacji,
 4. Biuro Gospodarki Nieruchomościami,
 5. Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji,
 6. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
 7. Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym,
 8. Biuro Księgowości i Kontrasygnaty,
 9. Biuro Kultury,
 10. Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
 11. Biuro Ochrony,
 12. Biuro Planowania Budżetowego,
 13. Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością,
 14. Biuro Polityki Lokalowej,
 15. Biuro Polityki Zdrowotnej (tu nie zaktualizowano BIPu, ale wiadomo, że nastąpiła zmiana),
 16. Biuro Prawne,
 17. Biuro Promocji Miasta,
 18. Biuro Rady m.st. Warszawy,
 19. Biuro Zamówień Publicznych,
 20. Gabinet Prezydenta,
 21. Sekretariat ds. Euro 2012,
 22. Centrum Komunikacji Społecznej.
Biura, w których w kierownictwie jest przynajmniej jeden p.o. zastępcy dyrektora:
 1. Biuro Drogownictwa i Komunikacji,
 2. Biuro Funduszy Europejskich,
 3. Biuro Kadr i Szkoleń,
 4. Biuro Ochrony Środowiska,
 5. Biuro Podatków i Egzekucji.
Biura bez żadnego p.o. w kierownictwie:
 1. Archiwum Urzędu,
 2. Biuro Administracyjno-Gospodarcze,
 3. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 4. Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń,
 5. Biuro Geodezji i Katastru,
 6. Biuro Infrastruktury,
 7. Biuro Polityki Społecznej,
 8. Biuro Rozwoju Miasta,
 9. Biuro Sportu i Rekreacji,
 10. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.
Bez zdefiniowanego kierownictwa: Biuro Obsługi Inwestorów.

Na 38 biur w Urzędzie m.st. Warszawa 22 są kierowane przez osoby pełniące obowiązki dyrektorów.

Niektóre z nich np. Biuro Promocji, Biuro Informatyki, Biuro Ochrony, Biuro Planowania Budżetowego czy Biuro Księgowości mają w kierownictwie samych pełniących obowiązki, czyli p.o. dyrektorów i p.o. zastępców dyrektora.

Powyższe dane można też potwierdzić poprzez analizę wyników postępowań rekrutacyjnych na kierownicze stanowiska urzędnicze (też publikowane w BIPie) będących wynikiem otwartych konkursów.

Od stycznia przeprowadzono trzy postępowania rekrutacyjne na stanowiska dyrektorów a jedno jest w trakcie. Chodzi o biura: Biuro Zamówień Publicznych, Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Biuro Obsługi Inwestorów. Tylko, że z tych trzech konkursów, dwa zakończyły się niepowodzeniem (Biuro Obsługi Inwestorów).

Bez względu na to co myślimy o ograniczeniach wynikających z ustawy nie uwierzę, że Hanna Gronkiewicz Waltz udzielając wywiadu w grudniu 2006 i obiecując konkursy, nie zdawała sobie sprawy z obowiązującego prawa. Dlatego jest to kolejna niedotrzymana obietnica.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.