9 lip 2008

Zespół do spraw ochrony klimatu, czyli globalne ocieplenie już może się zacząć bać.

Przeglądając ostatnie zarządzenia Pani Prezydent możemy dowiedzieć się, że dwa dni temu powołany został "Zespół do spraw ochrony klimatu ".

Czym będzie zajmował się Zespół?
1) gromadzenie i przetwarzanie informacji o działaniach podejmowanych w m. st. Warszawie w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery i zmniejszenia zużycia energii, analiza i ocena emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych oraz wskazanie źródeł emisji,
2) analiza i ocena emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych oraz wskazanie źródeł emisji,
3) przygotowanie planu działań dla m. st. Warszawy w zakresie ochrony klimatu,
4) nadzór nad realizacją planu działań wymienionego w pkt. 3 w zakresie kompetencji m.st. Warszawy,
5) koordynacja działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz redukcji gazów cieplarnianych do atmosfery,
6) współpraca z instytucjami naukowymi oraz instytucjami zajmującymi się problematyką ochrony klimatu w celu wymiany informacji oraz upowszechniania wiedzy i działań niezbędnych dla zwalczania globalnego ocieplenia.
Źródło: Zarządzenie nr 1823/2008 z 07-07-2008

Skład Zespołu:
1) Prezydent m.st. Warszawy lub upoważniony przez Prezydenta m.st. Warszawy Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy – Przewodniczący Zespołu,
2) Dyrektorzy lub Zastępcy Dyrektorów następujących komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy:
a) Biura Infrastruktury – Z-ca Przewodniczącego
b) Biura Ochrony Środowiska – Z-ca Przewodniczącego
c) Biura Drogownictwa i Komunikacji
d) Biura Polityki Lokalowej
e) Biura Nadzoru Właścicielskiego
f) Biura Edukacji
g) Biura Rozwoju Miasta
h) Gabinetu Prezydenta
i) Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
j) Biura Promocji Miasta
k) Centrum Komunikacji Społecznej.
Źródło: Zarządzenie nr 1823/2008 z 07-07-2008

Ciekawe.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.