4 lip 2008

W Ratuszu przez komórki rozmawiamy mniej.

Jak zbieramy na centralny odcinek drugiej linii metra to i urzędnicy muszą oszczędzać:

Grudzień 2007 i regulamin używania służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu miasta stołecznego Warszawy:
1. Ustala się miesięczny limit kosztów - opłacanych przez m.st. Warszawa - za używanie służbowych telefonów komórkowych przez Pracowników Urzędu m. st. Warszawy - z wyjątkiem Zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika, dla:

1) Dyrektora Biura, Kierownika USC, Burmistrza - 264 zł,
2) Zastępcy Dyrektora Biura, Zastępcy Kierownika USC, Członka Zarządu Dzielnicy, z wyjątkiem Burmistrza - 195 zł,
3) Naczelnika Wydziału, Naczelnika Wydziału dla Dzielnicy, Naczelnika Delegatury w Dzielnicy - 130 zł,
4) Zastępcy Naczelnika Wydziału dla Dzielnicy – 100 zł,
5) Kierownika Referatu - 100 zł,
6) pozostałych Pracowników - 80 zł.

2. Prezydent, zastępcy Prezydenta, Sekretarz oraz Skarbnik korzystają ze służbowych telefonów komórkowych bez limitu.
Źródło: Zarządzenie nr 1073/2007 z 14-12-2007

Lipiec 2008 i nowy regulamin używania służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu miasta stołecznego Warszawy:
1. Ustala się miesięczny limit kosztów brutto zwany dalej „limitem” - opłacanych przez m.st. Warszawa - za używanie służbowych telefonów komórkowych przez Pracowników dla:

1) dyrektora Biura, Kierownika USC, Burmistrza - 200,- zł;
2) zastępcy dyrektora Biura, zastępcy Kierownika USC, Członka Zarządu Dzielnicy, z wyjątkiem Burmistrza – 140,- zł;
3) naczelnika wydziału, naczelnika Wydziału dla Dzielnicy, naczelnika delegatury w dzielnicy – 100,- zł;
4) zastępcy naczelnika Wydziału dla Dzielnicy – 80 zł;
5) kierownika referatu - 80 zł;
6) pozostałych Pracowników - 60 zł.

2. Prezydent, zastępcy Prezydenta, Sekretarz oraz Skarbnik korzystają ze służbowych telefonów komórkowych bez limitu kosztów.
Źródło: Zarządzenie nr 1800/2008 z 02-07-2008.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.