27 lip 2008

EKON, Wojewoda i unieważnienie uchwały Rady Warszawy.

Po tym jak Rada Warszawy wyraziła zgodę na przekazanie Stowarzyszeniu EKON działki przy ul. Mortkowicza 5 pod budowę "RECYKLING-PARKU" zatrudniającego osoby niepełnosprawne, wydawało się, że sprawa jest zamknięta. Nic bardziej mylnego.

Materiał Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego z 23 lipca:


Fragment z uzasadnienia Wojewody Mazowieckiego (Jacek Kozłowski, Platforma Obywatelska, szef kampanii Hanny Gronkiewicz Waltz w wyborach 2006) do stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXV/1050/2008 Rady Warszawy z dnia 12 czerwca 2008 r:
(...) Na tle powyższych rozważań wskazać należy, że zarówno podstawa prawna nadesłanej uchwały jak i sporządzone do niej uzasadnienie nie wskazują na jakie podstawie prawnej Rada m. st. Warszawy wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat.

Nie został wskazany żaden z wyjątków określonych przepisem art. 37 ust. 2 lub ust. 3 u.g.n. W uzasadnieniu zaś do przedmiotowej uchwały wskazuje się jako istotną przesłankę dla bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości „aspekt społeczny, jakim są miejsca pracy dla niepełnosprawnych" informując jednocześnie, że Stowarzyszenie EKON, na rzecz którego wydzierżawiana ma być nieruchomość, zatrudnia 12 osób niepełnosprawnych.
Źródło: Link do dokumentu.

Kto był wnioskodawcą uchwały wraz z uzasadnieniem? Prezydent m.st. Warszawy.

Kto negocjował z EKONem warunki przekazania działki? Wiceprezydent Andrzej Jakubiak.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.