7 sty 2008

O "PO rządzi przez p.o."

Poniższy materiał nie jest nowy, ale warto go przypomnieć, bo pojawia się w nim wątek dotyczący p.o. (czyli to, co zajmuje mnie ostatnio najbardziej), oraz konkursów na stanowiska dyrektorów.

Spotkanie "Obietnice wyborcze 2005: Druga konferencja podsumowująca" zorganizowane 26 września 2007 przez Antykorupcyjną Koalicję Organizacji Pozarządowych i fragment o Platformie Obywatelskiej w Warszawie i na Mazowszu przedstawiony przez Alicję Pacewicz (Centrum Edukacji Obywatelskiej):

Plik

Całość zapisu znajduje się tutaj: Obietnice wyborcze 2005: Druga konferencja podsumowująca.

Pani Alicja Pacewicz mówiła o 22 biurach na 36 w Urzędzie miasta zarządzanych przez p.o. Jak sytuacja zmieniła się od września (według BIP)?

Biura, którymi kieruje p.o. dyrektora: Gabinet Prezydenta, Biuro Rady m.st. Warszawy, Biuro Promocji Miasta, Biuro Prawne, Biuro Polityki Lokalowej, Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością, Biuro Planowania Budżetowego, Biuro Ochrony Środowiska, Biuro Ochrony, Biuro Obsługi Inwestorów, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, Biuro Kultury, Biuro Księgowości i Kontrasygnaty, Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji, Biuro Gospodarki Nieruchomościami, Biuro Edukacji, Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich.

Czyli 20.

Biura w których w kierownictwie jest przynajmniej jeden p.o. zastępcy dyrektora: Biuro Zamówień Publicznych, Biuro Sportu i Rekreacji, Biuro Rozwoju Miasta, Biuro Polityki Zdrowotnej, Biuro Polityki Społecznej, Biuro Podatków i Egzekucji, Biuro Kadr i Szkoleń, Biuro Funduszy Europejskich, Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń,

Biura bez żadnego p.o. w kierownictwie: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Biuro Infrastruktury, Biuro Geodezji i Katastru, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biuro Administracyjno - Gospodarcze, Archiwum Urzędu.

Sekretariat ds. Euro 2012 nie ma zdefiniowanego kierownictwa.

Następnego dnia po konferencji, w Trójce Michał Karnowski jeden z uczestników spotkania rozmawiał z Grażyną Kopińską z programu "Przeciw Korupcji" Fundacji Batorego.

Fragment dotyczący Warszawy i administracji podległej Pani Prezydent Waltz:
Michał Karnowski: Jakby Pani oceniła PO? Dla mnie ten raport przedstawiony przez panią Alicję Pacewicz był dość przykry. Partia, która jest przed drzwiami władzy, ubiega się o nią bardzo intensywnie, ma szanse na przejęcie tej władz, np. w Warszawie - jak rozumiem - ten raport nie pokazuje najwyższych standardów np. nominacji.

Grażyna Kopińska - Byliśmy bardzo zaskoczeni tym, co grzebiąc w różnego typu doniesieniach w sumie udało nam się zebrać, ponieważ okazało się, że już kontrowersyjnym jest fakt, że - ja rozumiem, że w radach nadzorczych spółek miejskich muszą zasiadać osoby, w stosunku do których właściciel, czyli miasto, musi mieć zaufanie. Pytanie jednak takie - czy te rady nadzorcze trzeba rzeczywiście obsadzać wysokimi urzędnikami? Czy burmistrzowie wszystkich dzielnic muszą jednocześnie zasiadać w radach nadzorczych firm samorządowych?

To jest moim zdaniem mniejszy problem. Inny, duży problem jest taki, że ustawa samorządowa zobowiązuje samorządowców, aby przeprowadzali konkurencyjny nabór na wszystkie wolne stanowiska. Podczas, gdy - jak wyliczyliśmy - w większości instytucji podległych miastu, są tzw. p.o., czyli pełniący obowiązki. Nie organizuje się konkursów, wolnego naboru na te wolne miejsca.
Źródło: Link do strony.

I wygląda na to, że konkursów na stanowiska kierownicze nie będzie do czasu, gdy osoby na stanowiskach p.o. dyrektorów mianowani przez HGW nie uzyskają dwuletniego stażu w administracji samorządowej, jeżeli takiego jeszcze nie mają. A to "wyrabianie" stażu uzyskują po wybraniu ich na stanowiska urzędnicze.

W tych otwartych i konkurencyjnych procedurach.

Bezkonkurencyjni? Czyli raz jeszcze o procedurach naboru kandydatów i postępowaniach rekrutacyjnych.

Bezkonkurencyjni? Czyli Jarosław Jóźwiak na stanowisku koordynatora kontaktów Prezydenta z Radą.

12 komentarzy:

Anonimowy pisze...

Hmmm ... ciekawe, gdzie jest posłanka Pitera, nieprzejednany strażnik standardów i rzetelności urządniczej w samorządzie, aha ... jest w rządzie ;)

Anonimowy pisze...

Witam, tu Wasi fani z Urzędu Miasta. Pani Tura (urabura) dostała dzisiaj pochwałę i nakaz większego jeżdżenia po Pretmie. Ponoć ma premię ładną dostać. A, z wykształcenia dziewuszka jest po dziennikarstwie, i znana jest w kręgach PO.

Anonimowy pisze...

Ale co ona może?
Pojeździć to ona sobie może na koniu.

Anonimowy pisze...

Kurka wodna,

To zapowiada większą ilość wątków nie związanych z tematem.

Gdyby ta hipoteza była prawdą, to należałoby się przynajmniej ostrzeżenie, o zachowanie formy - np. nie naigrywanie się z Muzeum Powstania Warszawskiego.

Ehhh ... galimatias polski, a babcia, że nie należy nigdy zapominać o słowach takich jak honor i tradycja...

Anonimowy pisze...

Nie zdawałem sobie sprawy Pretm, że to ma az taki rozmiar - dzieki za te informacje.

Czy prosiłeś może o wyjasnienie w tej sprawie i otrzymałes jakąs odpowiedź? Bo bardzo mi się to nie spodobało.

Ja rozumiem ża pani prezydent nie złamała prawa, niemniej bardzo sprytnie go w ten sposób omija. I nawet jesli wynika to z dobrych intencji, to nalezy zmieniac prawo, a nie je omijać.

Nie będę soba jak nie dodam, że prawdopodobnie szybko sie nauczyla od poprzedników, niemniej oczekiwałbym zdecydowanie wyzszych standardów sprawowania władzy od członków PO, niźli od koalicjantów Leppera i Giertycha.

Anonimowy pisze...

turabat a mozesz mi powiedziec ilu p.o. bylo u Kaczynskiego?

Anonimowy pisze...

Właśnie, utrata praktyka wylewania pomyj na "koalicjantów Leppera i Giertycha" oraz te dwie kreatury, jako skundlenie parlamentaryzmu ... zrobiły swoje, widać PO uznała, że to ona wyznacza standardy z górnej półki, więc jej już nic jej nie wiąże ...

I kto tu ujawnia AKTUALNIE najwyższy pozium hipokryzji w politycznej kloace ... krystaliczni "profesjonaliści" z PO.

Spox, PO to dobra marka, warto było przepłacić ;)

Anonimowy pisze...

A oto przyczynek do rządów "p.o." i jak z tego PO wychodzi:Warszawa, 20 listopada 2007 r.

WF
ul......
.......Warszawa


Wojewódzki Sąd Administracyjny
za pośrednictwem
Prezydenta m.st. Warszawy
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


Skarga

Wnoszę skargę na sposób przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Warszawa-Śródmieście, jako na przeprowadzony z naruszeniem zasad bezstronności, tj. z naruszeniem art. 24 § 3 KPA, a tym samym art. 7 i 8 KPA oraz z naruszeniem reguł równego traktowania i dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach – art. 32 ust. 1 i 60 Konstytucji, a także naruszenia przepisów Regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy – tj. naruszenie przepisu § 11 ust. 3 w związku z § 5 pkt 2 Regulaminu.

Strona wnosi o:

1. Unieważnienie postępowania i zobowiązanie organu do ponownego przeprowadzenia konkursu w warunkach zapewniających bezstronność dokonywanych ocen oraz równego traktowania i dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach;

2. Zasądzenie od organu skarżonego kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

W dniu 3 sierpnia 2007 r. na stronie internetowej ZGN-Śródmieście ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego. Z datą 23 sierpnia zamieszczono na stronie listę kandydatów spełniających warunki dopuszczenia do udziału w konkursie. Około 15 września ukazało się ogłoszenie o wynikach konkursu.

Strona, będąc jednym z kandydatów biorących udział w konkursie ustaliła, że wybrany jako najlepszy kandydat jest pracownikiem ZGN-Śródmieście, pełniąc obowiązki kierownika Działu, na które to stanowisko odbywał się konkurs.

Oznacza to, że postępowanie w ZGN-Śródmieście prowadzone było przez komisję, która składała się z przełożonych i współpracowników wybranego kandydata. Jest to oczywiste naruszenie zasady bezstronności i prawdy obiektywnej w postępowaniu administracyjnym. Taki bowiem charakter ma procedura konkursu zmierzająca do wydania rozstrzygnięcia stanowiącego o prawach obywatelskich, kierowanego do wszystkich stron-kandydatów w postępowaniu.

Ponadto naruszone zostały przepisy Regulaminu powołanego wyżej – Załącznik do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy, Nr 152/2007 z dnia 19.02.2007 – w taki sposób, że jeden z etapów konkursu został w odniesieniu do niektórych kandydatów pominięty.

W § 5 Regulaminu określone zostały zasady przeprowadzania konkursów:
1) ocena formalna dokumentów nadesłanych przez kandydatów,
2) rozmowa kwalifikacyjna.

Z kolei w § 11 ust. 3 wskazane zostały okoliczności, w jakich kandydaci nie zostaną dopuszczeniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Ponieważ strona skarżąca spełniła wszystkie wymogi formalne i nie zachodziły żadne okoliczności uzasadniające zastosowanie przepisu § 11 ust. 3 Regulaminu, zatem organ miał obowiązek dopuścić stronę do dalszego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej. Nie ma żadnej podstawy prawnej do pominięcia drugiego etapu postępowania wobec któregokolwiek z kandydatów spełniających wszystkie wymogi.

Ponadto uzasadnienie dokonanego wyboru w żaden sposób nie odzwierciedla rzeczywistych kwalifikacji wybranego kandydata i nie daje możliwości porównania tych kwalifikacji , które mogły przesądzić o wyniku konkursu.
Skierowane pytania do „p.o.” dyrektora ZGN-Śródmieście w dniu 21 września pozostawało bez odpowiedzi. W związku z tym w dniu 29 września – pocztą elektroniczną oraz tradycyjną - wniesione zostało odwołanie od sposobu przeprowadzenia i wyniku konkursu do Prezydenta m.st. Warszawy.

Z otrzymanej w dniu 23 października 2007 r. odpowiedzi wynika, że Prezydent nie uwzględnia odwołania, m.in. na takiej podstawie, że przepisy nie przewidują odwołania od rozstrzygnięć w procedurze konkursu, co oznacza w tym przypadku – zdaniem organu – brak możliwości poddania sądowej kontroli prawidłowości rozstrzygnięć podejmowanych przez organ administracji publicznej. Z niewiadomego powodu organ myli odwołanie i żądanie ponownego przeprowadzenia konkursu z roszczeniem o nawiązanie stosunku pracy.

Z treści wynika też, że w istocie głównym czynnikiem przemawiającym za wyborem kandydata był fakt jego zatrudnienia w ZGN-Śródmieście. Brak jest nadal odpowiedzi o konkretnych kwalifikacjach kandydata, o jakich ogólnikowo mowa jest w uzasadnieniu wyboru i które przesądzały o rozstrzygnięciu konkursu.
W tym stanie rzeczy organ nie tylko dopuścił się szeregu naruszeń prawa, ale też nie potrafi wskazać faktycznych podstaw merytorycznej oceny i porównania kwalifikacji kandydatów.
Wskazuje to na pozorowanie jedynie zastosowania przepisów o konkursach, bez zamiaru zachowania właściwych reguł i rzetelnego, bezstronnego postępowania.

Z tych względów strona wnosi jak na wstępie.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu wraz z uzasadnieniem;
2. Kopia poczty elektronicznej do ZGN-Śródmieście z 21.09.2007 r.
3. Odwołanie od wyników konkursu do Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29.10.2007 r.
4. Odpowiedź z ZGN-Śródmieście – brak sygnatury – pismo z dnia 16.10.2007 r.
5. Kopia skargi do WSA dla organy skarżonego – załączniki wymienione są w posiadaniu organu.

Anonimowy pisze...

@pretm: a kojarzysz ilu było p.o. za kaczyńskiego? (nie pytam złośliwie ale mam wrażenie, że to niestety dość powszechna praktyka...)

Anonimowy pisze...

Kurde skuteczne te PiSiaki,
stworzyły trwały usus w praktyce administracyjnej, który PO-profesjonaliści udoskonalili.

Tak to jest argument, że teraz już wszystko jest normalnie ;)

Anonimowy pisze...

@mgr kaczysta: czepiasz się. to samo robili np. w instytucjach rządowych za czasów buzka i millera. a i pewnie sporo wcześniej. na pewno pis sobie nie może przypisać tej jakże skutecznej praktyki ;-p

Anonimowy pisze...

No patrz a mediów i niektórych komentarzy jednoznacznie wynika,
że wymyślił PiS, bo ... wcześniej tego nie znali ...

Jest tylko jeden problem, w platformie jest sporo posłów - AWS...
zapomnieli czasy Buzka ... ;)

Ironizowałem, i nadal ironizuję w tej kwestii rzecz jasna ;)

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.