22 gru 2007

"Centrum Współpracy Naukowej Europy Centralnej", warszawskie Madame Tussaud i inne.

Kiedyś pytałem jedną z osób odpowiedzialnych za program wyborczy PO dla Warszawy, kto jest autorem koncepcji przedłużenia pierwszej linii metra na Tarchomin i poprowadzenia metra naziemnego przez Most Północny. Usłyszałem, że pomysł "urodził się" w trakcie burzy mózgów w sztabie wyborczym, więc nie ma jednego autora, ale co najważniejsze: spodobało się kandydatce.

Pomysł po wygranych wyborach porzucono i postanowiono trzymać się już opracowanej koncepcji z tramwajem. Pewnie nie sprawdzono czy pomysł jest możliwy do wykonania. Ale na mapkach i w programie wyborczym wyglądał bardzo elegancko jako przedłużenie pierwszej linii metra. Może nawet przekonał kilku wyborców do zagłosowania na HGW.

Dlatego warto regularnie pytać rządzących polityków i podległą im administrację o przygotowania do realizacji inicjatyw umieszczonych w programie wyborczym i punktować, jeżeli później ich nie podejmują. Być może następnym razem ktoś dwa razy zastanowi się przed wpisaniem do programu wyborczego obietnicy, jeżeli nie jest pewien czy ma konkretny plan na jej realizację i traktuję ją jako ozdobnik do wypełnienia broszurki z programem.

Kilka z przykładowych obietnic z programu Pani Prezydent, na temat których urzędnicy nie mieli nic do powiedzenia, czyli prawdopodobnie nie wykonano w 2007 żadnych przygotowań do ich realizacji (odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej była przygotowywana przez dwa miesiące, więc był czas żeby sprawdzić).

Centrum Współpracy Naukowej Europy Centralnej

Dlaczego według Pani Prezydent takie centrum powinno powstać?
Naszą szansą jest uczynienie Warszawy pomostem między Zachodem oraz krajami Europy Wschodniej, Zakaukazia i Azji Centralnej. Historycznie Polska jest ważnym strategicznie partnerem dla dynamicznie rozwijających się gospodarek wschodnich. Aby wzmocnić te więzi utworzymy Centrum Współpracy Naukowej Europy Centralnej oraz będziemy wspierać programy stypendialne dla zdolnej młodzieży ze wschodu. Otworzymy się też na bogactwo kultury wschodniej.
Młodzieżowa Rada Warszawy

Dlaczego Pani Prezydent chciała utworzyć taką Radę?
Budowa społeczeństwa obywatelskiego to ważne i trudne zadanie wymagające kształtowania postaw od najmłodszych lat. Mając na celu upowszechnienie idei samorządności wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej doprowadzimy do utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta. Będzie ona naturalną szkołą liderów a także czynnikiem integrującym środowiska młodzieżowe, umożliwiającym zabranie im głosu w sprawach publicznych. Młodzi mieszkańcy naszego miasta powinni mieć wpływ na dotyczące ich decyzje samorządu. W Młodzieżowej Radzie Miasta otrzymają szansę wyrażenia swojej opinii w sprawach miasta a także zapoznania się z problematyką prac samorządu.
Centrum Koordynacji Ratunkowej

Dlaczego Centrum określano w programie jako "jedną z najpilniejszych spraw" (i słusznie)?
Jedną z najpilniejszych spraw jest stworzenie zintegrowanego Centrum Koordynacji Ratunkowej i uruchomienie jednego, uniwersalnego numeru alarmowego 112. Zadaniem Centrum będzie skoordynowanie działań wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, stworzenie trwałego i sprawnego systemu łączności pomiędzy służbami (dostęp do wspólnej bazy danych informatycznych) oraz wypracowanie zasad szybkiego reagowania na zgłoszenia o zagrożeniach.

Powstanie warszawskiego Centrum Koordynacji Ratunkowej wpłynie na skrócenie czasu reakcji odpowiednich służb, a to ma szczególne znaczenie w przypadku zdarzeń związanych z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego. Poprawi się też koordynacja działań instytucji odpowiedzialnych za porządek publiczny w Warszawie.
Laboratorium Dziedzictwa Kulturowego Warszawy

Dlaczego i po co?
Istnieje pilna potrzeba ożywienia, unowocześnienia i zmobilizowania warszawskich muzeów do poszukiwania niekonwencjonalnych sposobów dotarcia do odbiorcy. Zajęcia i lekcje muzealne powinny wejść na stałe do programów edukacyjno - wychowawczych jako jedna z form wprowadzania w tradycję i przygotowania do odbioru sztuki. Przygotujemy projekt Laboratorium Dziedzictwa Kulturowego Warszawy, na wzór podziemi muzeum figur woskowych Madame Tussaud w Londynie, w którym poszczególne sale stanowić będą animowane inscenizacje ważnych wydarzeń z historii miasta.
Trudno też powiedzieć, że podjęto jakieś działania, które miałyby zrealizować wizję Warszawskiego Centrum Kongresowego z programu HGW:
Nasza metropolia dotkliwie odczuwa brak Warszawskiego Centrum Kongresowego - budynku targowo - wystawowego oraz festiwalowego. Przy współpracy z kapitałem prywatnym doprowadzimy do jego szybkiej budowy, co pozwoli zapełnić kalendarz międzynarodowych i krajowych imprez wystawienniczych, festiwalowych i targowych o wysokim prestiżu. Zadbamy, by Centrum było funkcjonalną częścią większego kompleksu usługowego, tak aby oferta dla uczestników konferencji oraz osób towarzyszących była szeroka i zróżnicowana.
Odpowiedź z Ratusz w sprawie działań podjętych w okresie grudzień 2006 - październik 2007, aby zrealizować tą inwestycję:
Od grudnia 2005 r. sporządzony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste, które wskazują tereny możliwe do takiego zagospodarowania, zgodnie ze Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy uchwalnym 10 października 2006 r. Cały czas istnieje możliwość wystąpienia o lokalizację Centrum w drodze decyzji o warunkach zabudowy w tym rejonie.
W listopadzie 2006 Kazimierz Marcinkiewicz też zapowiadał utworzenie przez miasto Warszawskiego Centrum Kongresowego (WCK), z zapleczem hotelowo-usługowym do 2010.

Oczywiście można tłumaczyć (przykłady znajduję w komentarzach), że przecież są to propozycje dla naiwnych wyborców drugiej strony "którzy są gotowi glosować na tego typu kosmiczne obietnice", a inteligentny wyborca nigdy się na to nie nabierze, bo wie, że priorytety są inne. I że tak najważniejsze było odsunięcie PiSu od władzy.

Można też usłyszeć słynne zdanie "Wiadomo, że kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami", które wypowiedział dyrektor ZTM pytany o obietnicę likwidacji świątecznych rozkładów jazdy.

Proszę bardzo i życzę dalej dobrego samopoczucia.

O działaniach podjętych w sprawach takich jak Warszawskie Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych czy Miejski Ośrodek Inicjatyw Społecznych w następnej kolejności.


PS Życzę udanych Świąt bez myślenia o polityce.

3 komentarze:

Anonimowy pisze...

wesołych świąt :)

pretm pisze...

Również życzę udanych Świąt.

Jaform pisze...

blog "tuskwatch" otworzył własne forum, gubili się w komentarzach i w końcu otwarli, może tutaj też by się nad tym zastanowić?

Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz kasy życzę wszystkim samodzielnie myślącym! (a tym drugim rozumu)

Publikowanie komentarza

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.