12 wrz 2007

Pani Prezydent nie miała racji.

Po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sprawa z oświadczeniem Pani Prezydent o działalności gospodarczej jej męża nie ma już żadnego znaczenia. Muszę jednak wrócić do stwierdzenia HGW, że jej mąż "pracuje w całej Polsce, ale nie w Warszawie".

A piszę o tym ponad miesiąc po orzeczeniu sądu, ponieważ dopiero wczoraj otrzymałem pisemne uzasadnienie wyroku.

Dla przypomnienia: Pani Prezydent złożyła oświadczenie, w którym poświadczyła, że jej mąż prowadzi działalność gospodarczą na terenie Warszawy. Kiedy okazało się, że spóźniła się ze złożeniem oświadczenia to powiedziała, że Andrzej Waltz nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie Warszawy i dlatego w ogóle nie miała obowiązku składać tego oświadczenia.

Wersja ta była wielokrotnie powtarzana w wywiadach i była częścią skargi na wygaszenie mandatu przez Wojewodę. Prawie nikt nie kwestionował stwierdzeń HGW (na BW wątpliwości do tej wersji pojawiały się często).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zajął się tą kwestią. Fragmenty z uzasadnienia wyroku:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Przechodząc do kolejnych zarzutów skargi, w pierwszej kolejności należało odnieść się do kwestii, czy na Prezydencie Warszawy Hannie Gronkiewicz - Waltz spoczywał obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka (art. 24j ust. 1 u.s.g.).

W skardze podniesiono bowiem, iż do chwili złożenia ślubowania przed Radą nowo wybrany Prezydent Miasta nie ma obowiązku składania oświadczenia, o którym mowa w art. 24j ustawy o samorządzie gminnym, zaś po złożeniu ślubowania obowiązek ten powstaje tylko w sytuacji, gdy małżonek faktycznie wykonuje działalność gospodarczą na terenie gminy, w której Prezydent pełni funkcję. Ponadto, skarżąca Gmina wskazuje, że małżonek Hanny Gronkiewcz Waltz Prezydenta Warszawy faktycznie nie wykonuje działalności gospodarczej na terenie Warszawy.

Jak wynika z zaświadczenia z dnia 25 kwietnia 2007 r., znak BZ-D-XIII-6414-81011/1897-07, wydanego przez Prezydenta Warszawy , Andrzej Waltz prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: „A. W. P. ” i jest wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta W. pod numerem …. Zaświadczenie wskazuje także, że „zakładem głównym, innym miejscem prowadzenia działalności” jest Warszawa, ul. K., a nadto, że działalność rozpoczęta została 17 czerwca 1996 r.
Tu następuje przywołanie odpowiednich regulacji prawnych a podsumowanie jest następujące:
Analizując powyższe regulacje, stwierdzić należy, iż przez „miejsce wykonywania działalności gospodarczej” przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi należy rozumieć miejsce zgłoszone przez przedsiębiorcę we właściwym organie ewidencyjnym.

Skoro, zatem małżonek Prezydenta Warszawy zgłosił we właściwym organie ewidencyjnym, że „zakładem głównym, innym miejscem prowadzenia przez niego działalności” jest nieruchomość położona przy ul. K. w Warszawie, to, w ocenie Sądu, na Prezydencie Warszawy spoczywał obowiązek złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej, o którym mowa w przepisie art. 24j ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Sąd uznał, że Pani Prezydent nie miała racji, kiedy publicznie mówiła "nie miałam obowiązku składać tego oświadczenia", bo "mąż pracuje w całej Polsce, ale nie w Warszawie".

Moje podsumowanie znajduje się w ostatniej minucie poniższego klipu.

6 komentarzy:

Anonimowy pisze...

świetna piosenka, bardzo pasuje jako tło muzyczne, lepsze to nawet niż monotonny głos HGW

pretm pisze...

:) Tak mi się wydawało, że Edyta Bartosiewicz pasuje tu najlepiej.

Anonimowy pisze...

Miodne :))

Anonimowy pisze...

Mała krętaczka, tfu!

Anonimowy pisze...

Świetny podsumowanie :)))

pretm pisze...

No dobrze, skoro się podoba to mam jeszcze na oku jedną piosenkę Edyty, która pasuje do HGW.

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.