7 kwi 2007

Kogo, jak kogo, ale doradców od planowania nam w mieście nie zabraknie.

Wiem, że Święta, ale co zrobić. Za dzisiejszym Życiem Warszawy:
W Ratuszu będą dwie rady zajmujące się architekturą.

Dotychczas prezydentowi miasta doradzała Rada Urbanistyczno - Architektoniczna, której zadaniem jest m.in. ocena powstających planów miejscowych. Teraz Hanna Gronkiewicz-Waltz powołała dodatkowy organ. Będzie nim Rada Architektury i Rozwoju Warszawy.

Na razie nie wiadomo, czym dokładnie będzie zajmować się nowa komisja. Ogólnie w zarządzeniu napisano, że jej celem jest „analizowanie przedstawionych przez prezydenta problemów z zakresu architektury, planowania przestrzennego oraz innych zagadnień rozwoju miasta”.

Nieoficjalnie mówi się, że powołanie rady ma związek z reorganizacją biura naczelnego architekta miasta. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz po objęciu władzy zrezygnowała ze współpracy z Michałem Borowskim, który przez trzy lata w imieniu poprzednich prezydentów decydował m.in. o pozwoleniach na budowę. Dzięki powołaniu rady strategiczne decyzje dla miasta mają nie być podejmowane tylko przez jednego człowieka. Formalnie Rada Architektury i Rozwoju Warszawy ma doradzać wiceprezydentowi Jackowi Wojciechowiczowi, który w mieście odpowiada za inwestycje.

Póki co, nie wybrano jeszcze składu rady, ale określono już, kto będzie mógł zostać jej członkiem. Prezydent wybierze 10 przedstawicieli stowarzyszeń architektów i urbanistów (prezesi lub przewodniczący).

Oznacza to, że w nowej radzie zasiądzie przynajmniej część osób, które już teraz działają w Radzie Urbanistyczno - Architektonicznej. To gremium opiniuje powstające plany zagospodarowania przestrzennego i funkcjonuje na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
Źródło: Daniel Zyśk, W Ratuszu będą dwie rady zajmujące się architekturą, ŻW, link do strony.

Dwie rady, w których być może będą zasiadać ci sami ludzie, planowany Instytutu im. Stefana Starzyńskiego. (ten od wizji na dziesięciolecia). Nie za dużo osób do tego analizowania i opiniowania?

Już w Listopadzie niektórzy przestrzegali przed rozmywaniem odpowiedzialności za rozwój miasta.
"Urbaniści obawiają się, że odpowiedzialność za rozwój miasta zostanie rozmyta."

"W Warszawie powinien być naczelny architekt i powinien mieć szerokie uprawnienia, tak, by uczestniczył w rządzeniu miastem, a nie był chłopcem na posyłki dla polityków. Ciało zbiorowe oznacza całkowite rozmycie odpowiedzialności - mówi twardo Krzysztof Domaradzki, architekt, były wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Wspomina, że w latach 1994-2003, gdy w stolicy nie było naczelnego architekta, niemożliwe było np. ustalenie, jaka jest polityka miasta wobec Pola Mokotowskiego. - A dzięki temu, że Warszawa w minionej kadencji miała naczelnego architekta, wiadomo było, z kim rozmawiać i do kogo ewentualnie mieć pretensje."
Źródło: Gazeta Wyborcza, link do strony.

Dla przypomnienia z nowego regulaminu organizacyjnego miasta oto zadania, jakie ma wykonywać Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego:
1. Do zadań Biura Architektury i Planowania Przestrzennego należy w szczególności:

1) opracowywanie głównych zasad i celów polityki rozwoju przestrzennego m.st. Warszawy, w tym zgłaszanie wniosków do strategii rozwoju m.st. Warszawy i jej monitorowanie, a także przygotowywanie projektów zmian przyjętej strategii,
2) sporządzanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy i jego zmiany,
3) sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4) sporządzanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym m. st. Warszawy,
5) prowadzenie prac nad określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynieryjnej,
6) przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
7) zapewnienie warunków działania Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,
8) współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi architektów i urbanistów,
9) wykonywanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej,
10) prowadzenie spraw związanych z estetyką przestrzeni publicznych, lokalizacją i formą reklam i pomników, kolorystyki zabudowy, itp.,
11) prowadzenie spraw związanych z pomnikami i miejscami pamięci narodowej, w tym przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków,
12) formułowanie wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego województwa.
To do czego jest ten urząd skoro część jego zadań mają wykonywać w/w rady?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.