23 sty 2007

Ludwik Dorn: Przepisy są jasne i precyzyjne. Prawo jest jednakowe dla wszystkich.

Radni, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mieli obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych w terminie - podkreślił szef MSWiA Ludwik Dorn. Jak dodał, złożenie któregokolwiek z oświadczeń po terminie skutkuje wygaśnięciem mandatu.

Dorn zaznaczył, że wojewoda, po stwierdzeniu, że terminy dotyczące złożenia oświadczeń zostały naruszone, informuje o tym zainteresowanego oraz radę, która ma 30 dni na podjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatu.
174 osoby w skali kraju w odniesieniu do wójtów, burmistrzów i prezydentów, czyli około 6%. Dwa przypadki w odniesieniu do miast wojewódzkich (Warszawa i Gorzów Wielkopolski).

Wojewoda mazowiecki stwierdził, że HGW przekroczyła termin złożenia oświadczenia. Dorn zdecydowanie unikał odpowiedzi na temat HGW.

Mandat wygasa z mocy prawa z dniem złamania przepisu prawa. Jeżeli rada nie złoży deklaracji o wygaśnięciu mandatu to wkracza wojewoda i stwierdza zamiast rady.

Wojewoda musi podjąć takie zarządzenie zastępcze.

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Podobno w jakimś powiecie starosta nie złożył oświadczenia (są wybierani przez radę?), więc rada od razu dziś uchwaliła wygaśnięcie jego mandatu i go natychmiast wybrała ponownie...

Jak dobrze, że bufetowa podlega wyborom bezpośrednim ;-)

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.