20 sty 2007

Czy HGW przestanie być Prezydentem Warszawy?

Czy HGW przestanie być Prezydentem Warszawy?! Takie pytanie zadaje dzisiejszy Dziennik.

Kłopoty HGW wynikają z tego, że najprawdopodobniej nie dopełniła terminu złożenia oświadczenia majątkowego o działalności gospodarczej męża. A to może grozić utratą mandatu.

Informacja na onet.pl:
"Dziennik": Hanna Gronkiewicz-Waltz może mieć kłopoty, bo z opóźnieniem złożyła oświadczenie majątkowe o działalności gospodarczej męża.

Pani prezydent Warszawy złożyła ów dokument dwa dni po terminie. Tę informację potwierdził gazecie wojewoda mazowiecki Wojciech Dąbrowski.

"Jest kilka osób z naszego terenu, które złożyły oświadczenia dzień lub dwa po terminie" - mówi "Dziennikowi" Dąbrowski, dodając, że tak też było z oświadczeniem dotyczącym męża pani prezydent. I tu właśnie - w ocenie gazety - pojawia się kruczek prawny, który może pozbawić Gronkiewicz-Waltz prezydentury stolicy. Ustawa o samorządzie mówi, że musi złożyć swoje oświadczenie 30 dni od ślubowania - w tym przypadku do 2 stycznia.

Ale oświadczenie dotyczące współmałżonka musi zostać złożone 30 dni od daty wyborów.

"Wybory były 26 listopada, więc oświadczenie męża pani prezydent powinno być złożone 26 grudnia" - stwierdza wojewoda.

"Przepisy będą musieli zinterpretować prawnicy z MSWiA" - mówi Dąbrowski w rozmowie z "Dziennikiem".
Źródło: Gronkiewicz-Waltz może stracić prezydenturę Warszawy Onet.pl/PAP/Dziennik, link do strony.

W powyższej informacji nie znajduje się cytat z wypowiedzi p.o. dyrektora gabinetu HGW dla Dziennika a jest on istotny bo potwierdza spóźnienie:
"-Widziałem, jak 28 Grudnia pani Prezydent składała oświadczenie dotyczące jej oraz jej męża - mówi Jarosław Jóźwiak, zastępca dyrektora gabinetu prezydenta"
Źródło: Hanna Gronkiewicz-Waltz spóźniła się z oświadczeniem, Dziennik, link do strony.

I jeszcze jeden fragment:
Według ustawy, samorządowcom, którzy w terminie nie złożą oświadczeń majątkowych, grozi utrata mandatu. Poprzednia ustawa dopuszczała tylko kary finansowe, na przykład pozbawienie radnego diety.
Minister Zieliński przyznał, że o pozbawieniu radnego mandatu decyduje rada, a nie administracja rządowa.
Dodał jednak, że w takiej sytuacji decyzję może podjąć wojewoda z racji swoich uprawnień nadzorczych wobec samorządów.
Czyli może skończyć się decyzją wojewody. I tak jakby przypadkiem: Czym dziś będzie starano się przykryć ten temat? Odpowiedź mamy w Wyborczej:
Wojciech Dąbrowski, nowy wojewoda mazowiecki i szef warszawskiego PiS, został ukarany przez sąd za jazdę po pijanemu rowerem.

- Takie rzeczy się zdarzają. To był mój pierwszy konflikt z prawem. Nie uniemożliwia mi to pełnienia funkcji wojewody - komentuje Wojciech Dąbrowski.
Źródło: Wojewoda pedałował po pijanemu, GW, link do strony.

No to teraz może się rozpętać piekło. Dłuższy komentarz w następnym wpisie.

PS.

Ponieważ dyskusja w niektórych miejscach schodzi na to czy "30 dni od daty wyborów" oznacza datę głosowania czy datę ogłoszenia wyników to warto przytoczyć jeszcze jeden fragment z Wyborczej:
- Było wiele wątpliwości, jak liczyć ten termin. Czy od dnia głosowania, czy od dnia dostarczenia zaświadczenia o wyborze na wójta i burmistrza. We wtorek otrzymaliśmy wykładnię z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Komisji Wyborczej. Nie pozostawiła złudzeń, termin musi być liczony od dnia głosowania - mówiła na konferencji prasowej Elżbieta Sobańska, dyrektorka wydziału kontroli i nadzoru UW.

Oznacza to, że wybrani w pierwszej turze mieli czas na złożenie w Urzędzie Wojewódzkim oświadczenia o prowadzeniu działalności przez współmałżonka do 12 grudnia. Wybrani w drugiej turze do 27 grudnia.
Źródło: Kara dla burmistrzów i wójtów za spóźnienia, Mariusz Kowalewski, link do strony.

7 komentarzy:

Anonimowy pisze...

Wojciech Dąbrowski, nowy wojewoda mazowiecki i szef warszawskiego PiS, został ukarany przez sąd za jazdę po pijanemu rowerem.

kara: 4000zł i zatrzymanie prawa jazdy na 2 lata

Przypomnijmy sprawę niejakiej Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej, posłanki PO, która jadąc samochodem pod wpływem alkoholu spowodowała kolizję, uciekła i zaciemniała sprawę przy udziale partyjnych kolegów.

kara: 3000zł i zatrzymanie prawa jazdy na 6 miesięcy

W świetle powyższego to co słyszymy z okolic redakcji agory przypomina raczej głośne psucie powietrza w salonie, a nie ciskanie gromów.

Anonimowy pisze...

"Ale oświadczenie dotyczące współmałżonka musi zostać złożone 30 dni od daty wyborów."

Możesz wskazać przepis ?

pretm pisze...

Nie chciałbym się pomylić, ale to:

Art. 24h z ustawy o samorządzie gminnym

oraz

Art 26 z ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miast.

"Wygaśnięcie mandatu wójta następuje wskutek:
1. odmowy złożenia ślubowania,
1a. niezłożenia w terminach, określonych w odrębnych przepisach, oświadczenia o swoim stanie majątkowym, oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka lub informacji o zatrudnieniu, rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowych albo zmianie stanowiska małżonka,"

Anonimowy pisze...

Nie od daty wyborów, tylko od daty złożenia ślubowania, które w wypadku HGW nastąpiło 2 grudnia 2006 r. Wygaśnięcie stwierdza rada gminy, najpóźniej w ciągu miesiąca od upływu terminu do złożenia oświadczenia, ale jest to uchwała jedynie o charakterze deklaratoryjnym. Znaczy nie tworzy nowej rzeczywistości, a jedynie potwierdza, że coś nastąpiło. Wygaśnięcie następuje z mocy samego prawa.
Yes yes yes :)
mysiadełko

pretm pisze...

"Nie od daty wyborów, tylko od daty złożenia ślubowania, które w wypadku HGW nastąpiło 2 grudnia 2006 r."

Na pewno?

"- Było wiele wątpliwości, jak liczyć ten termin. Czy od dnia głosowania, czy od dnia dostarczenia zaświadczenia o wyborze na wójta i burmistrza. We wtorek otrzymaliśmy wykładnię z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Komisji Wyborczej. Nie pozostawiła złudzeń, termin musi być liczony od dnia głosowania - mówiła na konferencji prasowej Elżbieta Sobańska, dyrektorka wydziału kontroli i nadzoru UW."

Anonimowy pisze...

"Art. 24h z ustawy o samorządzie gminnym"

No to przeczytaj dokładnie. Gdzie jest wymieniony małżonek i 30 dni od daty wyborów ?

pretm pisze...

24h dotyczy oświadczenia majątkowego.

24j dotyczy oświadczenia o działalności gospodarczej współmałżonka.

Oświadczenia [o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka], o których mowa w ust. 1, składane są w ciągu 30 dni od dnia wyboru, powołania lub zatrudnienia.

Publikowanie komentarza

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.