23 gru 2006

Co obiecała HGW - Wilanów.

Jednym z istotnych elementów programu HGW i PO były szczegółowe programy dla dzielnic.

Dlatego też zachęcam do zapoznania się z obietnicami wyborczymi nowej władzy, bo jest z czego rozliczać.
Jeżeli któreś podobają się szczególnie proszę o komentarz.

Dziś Wilanów. Kolejne będą publikowane wkrótce.
 • Działania na rzecz rozwiązania problemów dotyczących roszczeń w zakresie praw własności (spowodowanych najczęściej błędnymi podziałami działek w zakresie linii rozgraniczających).
 • Dokończenie budowy wodociągu na szybko zabudowywanych terenach.
 • Kanalizacja terenów Wilanowa Zielonego (powstrzymanie negatywnego wpływu dzikich szamb na zdrowie mieszkańców).
 • Budowa kanalizacji deszczowej (szczególnie dotyczy Wilanowa Niskiego) w celu usunięcia zjawiska zalanych po deszczu dróg.
 • Wymiana słupów energetycznych i zamiana plątaniny kabli energetycznych na tzw. Warkocz.
 • Wymiana starych słupów i lamp oświetleniowych na nowe stylowe, adekwatne do charakteru dzielnicy.
 • Naprawa zniszczonych wałów przeciwpowodziowych w celu ochrony przed skutkami ewentualnej powodzi.
 • Budowa tzw. Czerniakowskiej bis, która przejęłaby tranzyt zwłaszcza samochodów ciężarowych przez Wilanów.
 • Udrożnienie połączeń z dzielnicą Ursynów (np. ul. Nowokabacka) oraz drogi o zasięgu lokalnym, jak ul. Gąsek czy ul. Płaskowickiej.
 • Powrót do koncepcji tramwaju łączącego centrum Warszawy z Wilanowem oraz z gminą Konstancin.
 • Uruchomienie autobusowej linii nocnej obsługującej tereny Augustówki, Zawad, Powsina i Powsinka.
 • Budowa biblioteki przy ul. Kolegiackiej.
 • Budowa hali sportowej przy ul. Wiertniczej 26.
 • Dokończenie budowy ratusza przy ul. Klimczaka.
 • Postawienie nowoczesnych tablic informacyjnych w strategicznych miejscach Wilanowa aby poprawić dostępność turystyczną dzielnicy.
 • Zapewnienie nowej lokalizacji Klubowi Seniora.
 • Rekultywacja i połączenie jezior wilanowskich oraz sąsiednich, tj. Jeziora Powsinkowskiego, Wilanowskiego, Sielanka i Czerniakowskiego w celu wzmocnienia znaczenia Wilanowa jako obszaru spójnego ekologicznie.
 • Tworzenie brakujących obecnie placów zabaw i skwerów.
 • Ustawienie w wyznaczonych miejscach specjalnych pojemników na odpady.
 • Umiejscowienie w Wilanowie komisariatu Policji.
Źródło: Program samorządowy Platformy Obywatelskiej, http://www.gronkiewicz.pl/dlawarszawy_n12.php#dxfbf

5 komentarzy:

Unknown pisze...

Program dla Wilanowa, jest niespójny z założeniami dla Ursynowa - w kwestii połączeń drogowych między dzielnicami.

Anonimowy pisze...

A kogo to obchodzi, pokaż jakiegoś wyborcę HGW, który czytał jej program, albo w ogóle słyszał, że ona ma jakiś program, poza wrzaskami "PiS precz, odsunąć od władzy PiS!!!"

pretm pisze...

"A kogo to obchodzi"

Ponieważ HGW obiecała to nas obchodzi.

Anonimowy pisze...

ktoś tu musi wyjść na kretyna, albo wybierany, albo wybierający...

pretm pisze...

"ktoś tu musi wyjść na kretyna, albo wybierany, albo wybierający..."

Pod jednym warunkiem: że za 4 lata jak dojdzie do rozliczeń w ramach wyborów, ktoś będzie pamiętał co HGW obiecywała w trakcie kampanii.

Publikowanie komentarza

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.