20 gru 2006

Co obiecała HGW - Rembertów.

Jednym z istotnych elementów programu HGW i PO były szczegółowe programy dla dzielnic.

Dlatego też zachęcam do zapoznania się z obietnicami wyborczymi nowej władzy, bo jest z czego rozliczać.
Jeżeli któreś podobają się szczególnie proszę o komentarz.

Dziś Rembertów. Kolejne będą publikowane wkrótce.
 • Budowa głównej drogi wylotowej, wzdłuż torów PKP w kierunku Pragi do ul. Radzymińskiej, od ul. Cyrulików w Rembertowie do ul. Zabranieckiej.
 • Poszerzenie ul. żołnierskiej w kierunku Ząbek i Marek oraz zbudowanie bezkolizyjnego skrzyżowania w ul. Czwartaków i ul. żołnierskiej.
 • Remont i poszerzenie ul. Marsa na odcinku od torów kolejowych PKP w Rembertowie do ul. Chełmżyńskiej.
 • Poprawa komunikacji pomiędzy Starym i Nowym Rembertowem poprzez powrót do koncepcji budowy tunelu bądź wiaduktu nad torami.
 • Utwardzenie ulic i chodników gruntowych.
 • Optymalizacja przebiegu linii autobusowych do Rembertowa.
 • Budowa ścieżek rowerowych łączących Rembertów z pozostałą częścią Warszawy, zwłaszcza odcinek w ul. Marsa w kierunku ul. Ostrobramskiej aż do Mostu Siekierkowskiego oraz budowa kolejnych w oparciu o istniejące połączenia leśne.
 • Rewitalizacja budynków stojących przy głównych ulicach dzielnicy, tj. Alei Komandosów, Alei Gen. Chruściela "Montera", czy przy ul. Cyrulików.
 • Zmniejszenie ogromnych różnic i dysproporcji w stanie infrastruktury miejskiej na poszczególnych osiedlach.
 • Umożliwienie podłączenia do kanalizacji wszystkim osiedlom Rembertowa.
 • Rozbudowa siatki wodociągowej ułatwiająca podłączenie się do niej mieszkańców, zwłaszcza w osiedlach Starego i Nowego Rembertowa oraz Wygody.
 • Zapewnienie elementarnych warunków sanitarnych (WC, bieżąca woda) w istniejących budynkach komunalnych. Modernizacja obiektów sportowych, m. in. boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie dawnego WKS "Kadra", czy Stadionu przy ul. Ziemskiego (po uregulowaniu ich sytuacji prawnej).
 • Budowa zupełnie nowych obiektów sportowych, zwłaszcza na osiedlu Nowy Rembertów, gdzie brak boiska sportowego dla dzieci i młodzieży - powrót do pomysłu budowy Lokalnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w porozumieniu z Lasami Państwowymi i wykorzystanie w tym celu terenów leśnych.
 • Budowa placów zabaw dla najmłodszych dzieci i z rodzicami i młodzieży w miejscach gdzie brakuje tego typu miejsc, tj. na osiedlach Nowy Rembertów, Pocisk i Wygoda-Kawęczyn oraz budowa kolejnych na osiedlach Stary Rembertów, Kolonia Oficerską czy Polanka.
 • Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej w istniejących Domach Kultury, m. in. przy Al. Komandosów 8 i ul. Koniecpolskiej.
 • Upamiętnienie i uporządkowanie miejsc pamięci narodowej na terenie dzielnicy (Pomnik Powieszonych u zbiegu al. Gen. Chruściela "Montera" i ul. Cyrulików; Pomnik ofiar obozu NKWD przy ul. Marsa; Pomnik Obrońców Radiostacji AK przy ul. Gawędziarzy).
 • Uporządkowanie otoczenia wokół Pomnika upamiętniającego Bitwę pod Olszynką Grochowską.
 • Poprawa bezpieczeństwa w przejściach podziemnych pod torami kolejowymi, zwłaszcza przy Dworcu PKP oraz w tunelu między ulicami Bellony i Cyrulików.
 • Kontynuacja budowy oświetlenia ulic (zwłaszcza w rejonie Nowego Rembertowa, i Kawęczyna).
Źródło: Program samorządowy Platformy Obywatelskiej, http://www.gronkiewicz.pl/dlawarszawy_n12.php#dxfbf

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Żadna z tych zapowiedzi nie została spełniona, może poza "optymalizacją układu komunikacji miejskiej" która objawiła się utworzeniem linii dowozowej do PKP (kursującej co 30 minut) i zmniejszeniem częstotliwości kursowania, względnie skróceniem pozostałych linii...

Publikowanie komentarza

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.